ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Organizační struktura

územního odborného pracoviště v Plzni

odbory a oddělení

ŘEDITEL

kancelář ředitele

oddělení ekonomiky a provozu

odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

 • oddělení evidence památek a informačních systémů
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny

odbor péče o památkový fond

 • oddělení garantů území
 • oddělení specialistů

oddělení archeologie

ředitel úop v plzni

Mgr. Petr Sokol

Petr Sokol je absolventem oborů historie a archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a průvodcovství v cestovním ruchu v Obchodně vzdělávacím institutu v Brně. V Národním památkovém ústavu působí od roku 2001, kdy se jako archeolog podílel do roku 2004 zejména na obnovené identifikaci archeologických nemovitých kulturních památek a na výzkumech památkových objektů ve správě i mimo správu NPÚ.

Celý text

kancelář ředitele

je administrativním, organizačním a propagačním útvarem.

vedoucí odborů a oddělení:

Oddělení EKONOMIKY A PROVOZU

zajišťuje ekonomické, provozní a personální činnosti.

Ing. Eva Bartůňková

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 916, 606 666 401

odbor evidence, dokumentace a Informačních systémů

zajišťuje dokumentaci a evidenci památkového fondu.

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • 377 360 932, 702 905 165
Absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Evropská kulturní studia (2008) a Historické vědy – etnologie (2016, Ph.D.). Od r. 2009 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2020. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu. Dále se odborně specializuje na hmotnou kulturu a dějiny každodennosti. V oboru svého odborného zájmu publikuje.

ODDĚLENÍ EVIDENCE PAMÁTEK A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

zabývá se poznáváním památkového fondu a shromažďováním informací o jednotlivých nemovitých i movitých památkách a památkově chráněných územích.

Mgr. Jana Bukovská

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 939, 778 474 601

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

shromažďuje, spravuje a eviduje odborné sbírky a knihovní fond pracoviště a zpřístupňuje je badatelům.

Mgr. Karel Matásek

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 926

odbor péče o památkový fond

poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům památek a samosprávám.

Ing. Pavel Domanický

 • vedoucí odboru
 • 377 360 930, 606 664 341
Absolvent Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, obor strojírenská technologie (1992). Od r. 1992 zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, resp. Památkového ústavu v Plzni. Funkci vedoucího odboru péče o památkový fond na uvedeném pracovišti zastává od r. 2011. Věnuje se výzkumům, průzkumům a dokumentaci technických zařízení a průmyslových staveb v Plzeňském kraji v 19. a 20. století. V oboru svého odborného zájmu publikuje.

oddělení garantů území

zajišťuje činnost odboru v jednotlivých obcích s rozšířenou působností.

Mgr. Michal Konáš

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 922, 770 125 404

oddělení specialistů

se zaměřuje na konkrétní druhy předmětů památkové povahy.

Ing. arch. Miroslava Břízová

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 931, 724 853 555

ODDĚLENÍ ARCHEOLOGIE

zajišťuje výzkumné a evidenční činnosti v oblasti archeologie a poskytuje odborné poradenství.

Mgr. Linda Foster

 • vedoucí oddělení
 • 377 360 958, 724 663 699