Věda a výzkum

Naše pracoviště je zapojeno do plnění vědecko-výzkumných úkolů Národního památkového ústavu. Podílí se na výzkumných cílech v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DRKVO) a Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu, jenž získal v roce 2009 od Ministerstva kultury ČR statut výzkumné organizace. Plynulou spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovatelem, zajišťuje oddělení vědy a výzkumu.

více informací

Řešené výzkumné okruhy a cíle DRKVO, na nichž se podílí ÚOP v Plzni:

Obnova a údržba památkového fondu (nemovitého a movitého)

Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví

Prezentace hodnot kulturního dědictví