Popularizace archeologie

Archeologické oddělení našeho pracoviště přispívá k popularizaci oboru pořádáním akcí pro odbornou i laickou veřejnost i publikační činností

2022

  • Rozhlasová a televizní reportáž o stezce F. X. France

  • V březnu 2021 odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o naučné stezce F. X. France na jižním Plzeňsku.  Tématu spojenému se vznikem stezky se podrobně věnovala výstava pracoviště, nazvaná Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství.

  • O stezce si můžete poslechnout i příspěvek, který byl odvysílán v lednu 2022 Českým rozhlasem Plzeň. Stezkou nedaleko zámku Kozel, která prochází řadou archeologických lokalit, v něm prováděl archeolog pracoviště Filip Kasl.

  •  

  •        Zpráva o reportáži ČT

           Reportáž ČT

  •        Reportáž v ČRo Plzeň

           Výstava k tématu

2021

2020