O nás

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni působí v Plzeňském kraji, kde plní veškeré úkoly odborné organizace státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a v rozsahu upraveném vnitřními předpisy Národního památkového ústavu. K tomu si zřizuje také některé specializované komise (památková rada, regionální hodnotící komise, regionální komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, regionální komise pro Program restaurování movitých kulturních památek, krajská archeologická komise, redakční rada edice Památky západních Čech).