ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Plzeňského kraje.

 • Ing. J. Anderle
 • PhDr. I. Bukačová
 • Ing. Domanický Petr
 • Ing. arch. M. Hauserová, CSc.
 • Ing. arch. Z. Chudárek
 • P. Jerie
 • Ing. arch. V. Láska
 • doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D.
 • Ing. arch. J. Soukup
 • doc. PhDr. J. Štulc
 • prof. PhDr. P. Vlček
 • Statut rady ke stažení

KRAJSKÁ ARCHEOLOGICKÁ KOMISE

Krajská archeologická komise zejména posuzuje návrhy na financování archeologických výzkumů v Plzeňském kraji v rámci rozpočtu Národního památkového ústavu.

 • PhDr. P. Břicháček
 • Mgr. J. Bouda
 • Mgr. J. Hůrková
 • Mgr. P. Kausek
 • Mgr. K. Kašák
 • PhDr. P. Krištuf
 • Ph.D., Mgr. M. Metlička
 • Mgr. P. Sokol
 • Mgr. D. Stráník
 • Mgr. R. Široký, Ph.D.
 • Statut komise ke stažení

Regionální komise pro ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Komise zejména posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Ing. Domanický Pavel
 • Mgr. L. Drncová
 • Mgr. K. Foud
 • T. Karel
 • Mgr. V. Pilná, Ph.D.
 • PhDr. V. Ryšavý
 • Mgr. V. A. Šefraná, Ph.D.
 • Statut komise ke stažení

Regionální komise pro programy stavební památkové obnovy

Komise posuzuje návrhy na zařazení akcí obnovy kulturní památky do Havarijního programu a Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury ČR.

 • Ing. arch. P. Danda
 • Ing. Domanický Pavel
 • Ing. arch. M. Břízová
 • dva zástupci orgánů památkové péče v Plzeňském kraji (každoročně rotují ve funkci člena komise)
 • Statut komise ke stažení

Regionální komise pro Program restaurování movitých kulturních památek

Komise posuzuje návrhy na zařazení akcí obnovy kulturní památky do Programu retaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

 • Ing. arch. M. Břízová
 • Ing. Domanický Pavel
 • Mgr. L. Drncová
 • PhDr. V. Kovařík
 • Mgr. M. Nováčková
 • Mgr. V. Pilná, Ph.D.
 • Statut komise ke stažení

INTERNÍ KOMISE

Interní komise formuluje odborná stanoviska ke složitějším, rozsáhlejším a metodicky komplikovaným případům obnovy památkového fondu v Plzeňském kraji.

Ing. arch. M. Břízová

Ing. arch. P. Danda

Ing. Domanický Pavel

Mgr. L. Drncová

Mgr. K. Foud

Mgr. D. Tuma, Ph.D.

Statut komise ke stažení

 

REDAKČNÍ RADA EDICE PAMÁTKY ZÁPADNÍCH ČECH

Redakční rada edice Památky západních Čech byla zřízena jako odborný poradní orgán pro posuzování odborné ediční a publikační činnosti. Redakční rada mj. připravuje a projednává návrhy týkající se koncepce, organizace a náplně odborné ediční činnosti a zejména posuzuje autorské texty před jejich publikací v edici Památky západních Čech.

 • Ing. arch. P. Domanický
 • Ing. arch. K. Kibic, Ph.D.
 • Mgr. P. Kodera, Ph.D.
 • PhDr. P. Krištuf, Ph.D.
 • PhDr. A. Nachtmannová, Ph.D.
 • doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D.
 • PhDr. D. Prix, CSc.
 • Mgr. P. Sokol         
 • Mgr. R. Široký, Ph.D.
 • prof. PhDr. P. Vlček
 • Statut a jednací řád ke stažení