Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Ing. J. Anderle, PhDr. I. Bukačová, Ing. Domanický Petr, Ing. arch. M. Hauserová, CSc., Ing. arch. Z. Chudárek, P. Jerie, Ing. arch. V. Láska, doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D., Ing. arch. J. Soukup, doc. PhDr. J. Štulc, prof. PhDr. P. Vlček

Redakční rada

PhDr. A. Černá, Ing. Domanický Petr, Ing. arch. K. Kibic ml., Ph.D., Mgr. P. Kodera, Ph.D., PhDr. P. Krištuf, Ph.D., PhDr. R. Lavička, PhD., PhDr. A. Nachtmannová, Ph.D., PhDr. V. Ryšavý, Mgr. P. Sokol, Mgr. R. Široký, Ph.D., prof. PhDr. P. Vlček

Regionální hodnotitelská komise

PhDr. A. Černá, Ing. Domanický Pavel, Mgr. L. Drncová, Mgr. K. Foud, T. Karel, PhDr. V. Ryšavý, Mgr. V. A. Šefraná, Ph.D.

Komise pro program restaurování

PhDr. A. Černá, Ing. Domanický Pavel, Mgr. L. Drncová, PhDr. V. Kovařík

Komise pro stavební památkové programy

Ing. arch. M. Břízová, Ing. arch. P. Danda, Ing. Domanický Pavel, dva zástupci orgánů památkové péče v Plzeňském kraji (každoročně rotují ve funkci člena komise)

Krajská archeologická komise

PhDr. P. Břicháček, Mgr. J. Bouda, Mgr. J. Hůrková, Mgr. P. Kausek, Mgr. K. Kašák, PhDr. P. Krištuf, Ph.D., Mgr. M. Metlička, Mgr. P. Sokol, Mgr. D. Stráník, Mgr. R. Široký, Ph.D.