Poradní orgány

Jejich členem se může stát zaměstnanec Národního památkového ústavu nebo jiný odborník (externista). Jak napovídá sám název, jde o orgány s hlasem pouze poradním; jejich dobrozdání jsou podstatná, ale nenahrazují rozhodnutí ve věci.

Památková rada

Ing. J. Anderle, PhDr. I. Bukačová, Ing. Domanický Petr, Ing. arch. M. Hauserová, CSc., Ing. arch. Z. Chudárek, P. Jerie, Ing. arch. V. Láska, doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D., Ing. arch. J. Soukup, doc. PhDr. J. Štulc, prof. PhDr. P. Vlček

Redakční rada

Ing. Domanický Petr, Ing. arch. K. Kibic, Ph.D., Mgr. P. Kodera, Ph.D., PhDr. P. Krištuf, Ph.D., PhDr. R. Lavička, PhD., PhDr. A. Nachtmannová, Ph.D., PhDr. D. Prix, CSc., PhDr. V. Ryšavý, Mgr. P. Sokol,           Mgr. R. Široký, Ph.D., prof. PhDr. P. Vlček; tajemník: Mgr. K. Matásek

Regionální hodnotitelská komise

PhDr. A. Černá, Ing. Domanický Pavel, Mgr. L. Drncová, Mgr. K. Foud, T. Karel, PhDr. V. Ryšavý, Mgr. V. A. Šefraná, Ph.D.; tajemnice: Mgr. J. Bukovská

Komise pro program restaurování

PhDr. A. Černá, Ing. Domanický Pavel, Mgr. L. Drncová, PhDr. V. Kovařík; tajemnice: Bc. S. Zouharová

Komise pro stavební památkové programy

Ing. arch. P. Danda, Ing. Domanický Pavel, Ing. arch. M. Břízová, dva zástupci orgánů památkové péče v Plzeňském kraji (každoročně rotují ve funkci člena komise); tajemníci: Mgr. K. Foud              a Mgr. D. Tuma, Ph.D.

Krajská archeologická komise

PhDr. P. Břicháček, Mgr. J. Bouda, Mgr. J. Hůrková, Mgr. P. Kausek, Mgr. K. Kašák, PhDr. P. Krištuf, Ph.D., Mgr. M. Metlička, Mgr. P. Sokol, Mgr. D. Stráník, Mgr. R. Široký, Ph.D.; tajemnice: Mgr. M. Waldmannová