Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti těchto webových stránek, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

Národní památkový ústav se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.npu.cz/cs.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. z důvodu výjimek uvedených níže.

Na těchto webových stránkách mohou některá videa postrádat titulky a některé fotografie mohou postrádat alternativní textové popisy. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by bylo v uvedených případech pro provozovatele finančně náročné, tudíž toto není s ohledem § 7 zákona 99/2019 Sb. dodatečně upravováno.

Na těchto webových stránkách se nachází odkazy na dokumenty dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí podpora JavaScriptu, nicméně je pro lepší uživatelskou přívětivost vhodné mít tuto podporu zapnutou.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu zřetelně označeny podtržením nebo jiným způsobem. Výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 9. 2020 dle metodického pokynu MV ČR.

Metodou pro vypracování prohlášení dle čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 je vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Kontakty

Kontakt na správce obsahu webu
e-mail: webeditor@npu.cz

Kontakt na správce webu
Tvůrcem tohoto webu je společnost PORTA DESIGN, s. r. o. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek, můžete poslat na e-mail podpora@portadesign.cz.

Kontakt pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz