Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o společenských proměnách v čase a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává neopakovatelné kouzlo a reálnou hodnotu. Je však možné skloubit nároky dnešního člověka s požadavkem na zachování toho, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano. Zde uvedené příklady nám snad dávají za pravdu. Ty nejzdařilejší každoročně nominujeme na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Kostel po obnově

V roce 2008 si spolek Dubec sobě, z. s., pronajal místní kostel Archanděla Michaela, který se dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Objekt byl zařazen mezi...

Kostel sv. Vavřince po obnově

Kostel sv. Vavřince v Úlicích je patronátní kostel z počátku 17. století. Jedná se o drobnou jednolodní stavbu s obdélnou lodí a trojbokým závěrem. Na...

Morový sloup po restaurování

Plzeňský mariánský sloup je stejně jako obdobné památky v českých zemích především výrazem vděčnosti za záchranu před morem. Výjimečnost tohoto...

Opravená zadní část roubenky

Koncem minulého roku byla dokončena první etapa rekonstrukce roubené chalupy v obci Trnová v Plzeňském kraji. Stavení ze sklonku 18. století bylo již na...

Zámek v Horažďovicích

Původně hrad z 13. století přestavěný na renesanční zámek možná skrývá ještě mnohá překvapení. Jedno z nich vyšlo na světlo v loňském roce. Před...

Vodní hamr v Dobřívi po revitalizaci

Tento hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice a představuje unikát i v rámci střední Evropy. Před zásahem se nacházel...