Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o společenských proměnách v čase a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává neopakovatelné kouzlo a reálnou hodnotu. Je však možné skloubit nároky dnešního člověka s požadavkem na zachování toho, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano. Zde uvedené příklady nám snad dávají za pravdu. Ty nejzdařilejší každoročně nominujeme na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

V roce 2022 bylo dokončeno restaurování dvojice soch, jež původně zdobily ohradní zeď kostela Narozenní Panny Marie v Plzni-Křimicích „Na Horničce"....

V roce 2021 došlo k restaurování kamenné plastiky sv. Jana Nepomuckého v obci Vrčeň (okres Plzeň-jih). Dílo je situováno při jihozápadním okraji obce před...

Restarátorskému ošetření byla v roce 2021 podrobena barokní socha z roku 1722 v Hostouni (okres Domažlice).

Kostel po obnově

V roce 2008 si spolek Dubec sobě, z. s., pronajal místní kostel Archanděla Michaela, který se dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Objekt byl zařazen mezi...

Kostel sv. Vavřince po obnově

Kostel sv. Vavřince v Úlicích je patronátní kostel z počátku 17. století. Jedná se o drobnou jednolodní stavbu s obdélnou lodí a trojbokým závěrem. Na...

Morový sloup po restaurování

Plzeňský mariánský sloup je stejně jako obdobné památky v českých zemích především výrazem vděčnosti za záchranu před morem. Výjimečnost tohoto...