ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Archivy

Dokumentační fondy našeho pracoviště zahrnují fotoarchiv, archiv plánů, projektů a restaurátorských zpráv a spisový archiv. Shromažďují dokumentaci k nemovitému i movitému památkovému fondu a chráněným územím na celém území Plzeňského kraje.

ARCHIVY

Archivy slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale jsou prezenčně zpřístupněny i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Archivy jsou rozděleny dle charakteru sbírek na:

Záznamy o přírůstcích jsou průběžně doplňovány do databáze elektronického katalogu. Dokumentace se půjčuje pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ.