ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Archivy

Dokumentační fondy našeho pracoviště zahrnují fotoarchiv, archiv plánů, projektů a restaurátorských zpráv a spisový archiv. Shromažďují dokumentaci k nemovitému i movitému památkovému fondu a chráněným územím na celém území Plzeňského kraje.

ARCHIVY

Archivy slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale jsou prezenčně zpřístupněny i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Archivy jsou rozděleny dle charakteru sbírek na:

Záznamy o přírůstcích jsou průběžně doplňovány do databáze elektronického katalogu. Dokumentace se půjčuje pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ.