Generální ředitelství řídí celkovou činnost NPÚ a současně přímo zajišťuje vymezené úkoly státní památkové péče.

Více o našem pracovišti

Medailonek generální ředitelky

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Číst celý medailonek

Patrimonium pro futuro

 • Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miroslav Kolka

  Objev pozůstatků gotické výmalby kostela sv. Havla v Kuřívodech zcela zásadním způsobem obohacuje fond středověké nástěnné malby první poloviny 14. století.

 • V roce 2014 byla dokončena celková obnova sýpky hospodářského dvora v Olbramovicích, která zachovala památkové hodnoty a charakter hospodářské budovy, navrátila jí unikátní barokní ilusivní fasádu a zároveň dala hodnotné stavbě novou náplň – stala se živým kulturním centrem obce.

 • Odkryv základů rotundy

  Fara v Tasově v sobě skrývá původní kostelík, jehož přestavbou vznikla. Dalším unikátním objevem je šlechtická pohřební kaple s kosterními pozůstatky.

 • Inspirujte se

  Synagoga v Nové Cerekvi

  Synagoga v Nové Cerekvi byla vybudována na místě menší synagogy neznámého stáří před rokem 1855 v orientálním maurském stylu. Vůči okolní zástavbě působí mohutně a velmi výrazně.

 • Inspirujte se

  Rabínský dům v Polné

  Rabínský dům v ghettu, založeném po roce 1680, vznikl dostavbou objektu stojícího vedle budovy synagogy a zahrnoval v sobě nejenom byt rabína, ale i obecní dům.

 • Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele. Stavba o obdélném půdorysu je z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Na severní straně je věž se žaluziovými otvory. Budova po roce 1953 vyhořela a poté byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

  Cena NPÚ

Zprávy

Zájemci o památky a historii se mohou hlásit do kursu památkové péče

22. 7. 2016

Již desátý ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky začne v září tohoto roku. Hlásit se mohou nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale i další zájemci o historii, památky a péči o ně.

Hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují začíná, vybírejte z nominací na cenu Patrimonium pro futuro

15. 7. 2016

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet pět pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Sbírka fotografické dokumentace na generálním ředitelství NPÚ bude v červenci a v srpnu uzavřena

14. 7. 2016

Z provozních důvodů bude sbírka fotografické dokumentace na generálním ředitelství NPÚ v červenci a v srpnu pro externí badatele uzavřena, zároveň je zastaven i příjem objednávek. V naléhavých případech nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 257 010 301 nebo 302, případně e-mailem na adresu gnr.sbirkafoto@npu.cz.


Akce

29 čvc
Výstava
Instalace Karlštejnského pokladu

Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV.

 • Hrad Karlštejn ()
 • 7. 5. 2016 –31. 10. 2017
27 srp
Koncert

Hudební léto v Jezeří 2016

 • Státní zámek Jezeří ()
 • 27. 8. 2016 –27. 8. 2016
 • 17.00–18.30
13 říj
Pro odborníky

TÉMATA sezony 2016