Ohrožené památky

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených.

Seznam ohrožených nemovitých památek zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný. Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není též nabídkovým katalogem.

Vybrané ohrožené památky

Zámek v Dolní Lukavici (okres Plzeň-jih) náleží k předním zámeckým stavbám, které vznikly v západních Čechách v období vrcholného baroka. Za autora návrhu této stavby je pokládán Jakub Auguston mladší. Její barokní charakter nebyl narušen novějšími úpravami, proto si zachovala vzhled z 18. století. Dnes však spolu s pivovarem představuje nejohroženější část areálu zámku.

Barokní dvůr Sechutice (obec Hadačka, okres Plzeň-sever) je areál obdélného půdorysu s dominující třípodlažní sýpkou a 100 metrů dlouhou třímlatou stodolou, největší na plaském klášterním panství. Další strany dvora lemují půdorysně téměř protějšková přízemní stavení (čeledníky, chlévy, stáje a kolny).

Původní renesanční tvrz v Bělé nad Radbuzou (okres Domažlice), notně upravená především v 19. století, je dnes dlouhodobě neudržovaná a nevyužívaná. Její stav ještě zhoršil požár roku 2014.

Nynější podoba hodnotného kostela sv. Mikuláše v Šitboři (okres Domažlice) je výsledkem úprav původní gotické stavby podniknutých v barokním období, při kterých byla prodloužena dřívější loď středověkého kostela z 2. poloviny 13. století. Barokně byla upravována i věž. Dnes je ovšem kostel zříceninou, neboť roku 1979 došlo k destrukci krovu a stropu jeho lodi.