ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv

V archivu plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv je uložena dokumentace od 50. let 20. století do současnosti. Shromažďována je zde nejen dokumentace k významným státním hradům, zámkům a klášterům, ale i k ostatním památkám na celém území Plzeňského kraje (venkovské zámečky, tvrze, kostely, kaple, lidová architektura, městské domy, opevnění, technické památky, sochařská díla, mobiliáře ad.).

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv  obsahuje více než 9500 položek. Dokumentace byla pořizována pro objekty a chráněná území v Plzeňském kraji. Jsou zde ukládány také výsledky výzkumných úkolů NPÚ obohacujících poznání památkového fondu. Evidence této dokumentace je dostupná v elektronickém katalogu.

Archiv slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je prezenčně zpřístupněn i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Dokumentace se půjčuje pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ. Některé služby jsou zpoplatněny dle ceníku.

Návštěvní hodiny pro veřejnost

  • pondělí 9–15 hod.
  • středa   9–12 hod.
  • pátek    9–12 hod.

Doporučujeme předem sjednat konkrétní termín návštěvy.