Historické liturgické textilie v Českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

projekt NAKI
stav: ukončeno

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum textilních památek, zvláště pak liturgických textilií, které jsou významným hmotným pramenem poznání historie jak tzv. parament, tak textilnictví obecně. Textilie se často používaly opakovaně, a tak se z běžných oděvů dostávaly na liturgická roucha. Právě tato praxe z nich dnes nicméně činí významné kulturní bohatství, neboť v jiné formě se tyto textilie mnohdy nedochovaly. Na základě spolupráce univerzitních pracovišť s pracovišti NPÚ bylo cílem projektu vytvoření metodologie péče (inventarizace, restaurování a uchovávání historických textilií) a prezentace historických textilií se zvláštním zaměřením na liturgické textilní památky (tzv. paramenta).

  • Výsledkem úkolu je tvorba odborných metodik určených zájemcům jak z odborné, tak laické veřejnosti, kteří mají možnost ovlivnit nakládání s historickými textiliemi. Tyto metodiky by měly napomoci ochraně historických textilií v souladu s jejich významem jako národního kulturního bohatství.
  • V průběhu projektu byly realizovány dvě výstavy historických, zvláště liturgických textilií, doprovozeny kritickým katalogem.
  • Realizovaly se také výstupy v podobě odborných článků prezentujících dílčí výsledky výzkumu.

NPÚ, ÚOP v Plzni se podílel na rešeršní práci a průzkumu parament v mobiliárních fondech, na odborných výstupech v podobě odborných publikací a na organizaci výstavy liturgických rouch ve spolupráci se Západočeským muzeem.

Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.
Hlavní řešitel:        PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.
Hlavní příjemce:      Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení projektu:   2018-2022
Kód projektu:  DG18P02OVV035 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 932, 702 905 165
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100
Absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Evropská kulturní studia (2008) a Historické vědy – etnologie (2016, Ph.D.). Od r. 2009 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2020. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu. Dále se odborně specializuje na hmotnou kulturu a dějiny každodennosti. V oboru svého odborného zájmu publikuje.