Stavebněhistorické a operativní průzkumy

Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace přinášejí podklady pro poznání a obnovu památek a historických objektů obecně.

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni zajišťuje především operativní průzkumy a dokumentaci (OPD) na základě aktuálních potřeb v rámci probíhajících akcí stavební  obnovy nemovitých kulturních památek a jiných hodnotných staveb v prostředí s plošnou památkovou ochranou, při odstraňování staveb a také pro stavební památky ohrožené dlouhodobě zanedbanou údržbou.  Dokumentovány  jsou přednostně nálezové situace, které poskytují zásadní informace o stavebních dějinách a výtvarné  podobě  objektů. Často se jedná o nálezy, které jsou stavebními pracemi zpřístupněny na omezenou dobu nebo jsou ve fázi zániku. Kromě toho provádíme i rozsáhlejší průzkumy pro vybrané významné památkové objekty. Jedná se zejména o standardní stavebněhistorické průzkumy a inventarizační pasporty. Formou inventarizačních pasportů probíhají též aktualizace plošných průzkumů území z hlediska  sledování jjeich památkového potenciálu.
 

Planá u Mariánských Lázní, bývalý vrchnostenský pivovar (mincovna) čp. 26, dvorní fasáda s nálezy portálů z pozdní gotiky, renesance a pozdního baroku.

Pořizování průzkumů je podstatně limitováno omezenými kapacitami ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu. Průzkumy vyžadující archivní a jinou specializovanou práci externisty provádíme obvykle za finanční úhradu skutečně vynaložených nákladů.

Přehled průzkumů a dokumentace za rok 2016:

 • Blovicko – plošný průzkum památkového potenciálu území
 • Břasy, bývalá továrna na výrobu barev (OPD)
 • Bystřice nad Úhlavou, zámek (OPD)
 • Defurovy Lažany, zámecký park, zahrada, vč. drobných objektů (OPD)
 • Hostouň, fara (OPD)
 • Chocenice, zámek (OPD)
 • Klatovy, dům čp. 68/I (OPD vč. dendroanalýz)
 • Konstantinovy Lázně (architektonicko-urbanistický průzkum)
 • Letiny, hospodářský dvůr Kopaniny (OPD)
 • Lisov, chalupa čp. 16 (OPD)
 • Lovčice, budova stájí v areálu zámku (OPD)
 • Planá, bývalý pivovar a mincovna čp. 26 (SHP vč. dendroanalýz)
 • Plzeň, zimní stadión (srovnávací architektonický průzkum)
 • Podmokly, bývalá synagoga (SHP)
 • Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné, věž (OPD)
 • Stříbro, budova čp. 14 (OPD)
 • Stříbro, dům čp. 305 (OPD vč. dendroanalýz)
 • Úterý, dům čp. 69 (OPD)
 • Žinkovy, zámek, spojovací trakt, 3. NP (OPD)

        Dokumentace, popř. pasportizace a hodnocení historických dveří a oken souboru budov (např. Borovy, sýpka u čp. 35; Neuměř, sýpka u čp. 2; Úboč, sýpka u čp. 16; Bušovice, sýpka u čp. 20; Třebýcinka, sýpka u čp. 12; Domažlice, dům čp. 23; Domažlice, radnice čp. 1; Radnice, domy čp. 8, 13, 14, 120, 278; Miřenice, hájovna čp. 23; Kovčín, budova čp. 57).

        Soubor průzkumů, dokumentace, popř. pasportů a hodnocení v agendě restaurování (např. Manětín, zámek – Malý dvůr, fasády; Bor, zámek, fasády; Žinkovy, zámek, místnosti č. 303 a 306; Hradiště, kaple, fasády).

         Soubor archivních průzkumů a rešerší (např. Plánice-Vracov, Nový Dvůr; Zadní Chodov, kostel Nejsvětější Trojice; Letiny, budova lázní; Manětín, dům čp. 7; Blovice, Kolovratská hrobka; Plzeň, stará radnice; Nicov, kostel Nanebevzetí P. Marie; Kasejovice, bývalá fontána; Chocenice, zámek).

         Soubor průzkumů, dokumentace, popř. pasportizace a hodnocení movitého vnitřního vybavení kostelů a kaplí (např. Kozojedy, Úlice, Zadní Chodov, Žihle, Bečov nad Teplou – kostel sv. Jiří, Otročín).

Metodika stavebněhistorického průzkumu (pdf)