Stavebněhistorické a operativní průzkumy

Stavebněhistorické a operativní průzkumy přinášejí podklady vedoucí k poznání a obnově památek.

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni zajišťuje především operativní průzkumy a dokumentaci (OPD) na základě aktuálních potřeb v rámci probíhajících akcí stavební  obnovy nemovitých kulturních památek a jiných hodnotných staveb v prostředí s plošnou památkovou ochranou, při odstraňování staveb a také pro stavební památky ohrožené dlouhodobě zanedbanou údržbou.  Dokumentovány  jsou přednostně nálezové situace, které poskytují zásadní informace o stavebních dějinách a výtvarné  podobě  objektů. Často se jedná o nálezy, které jsou stavebními pracemi zpřístupněny na omezenou dobu nebo jsou ve fázi zániku. Kromě toho provádíme i rozsáhlejší průzkumy pro vybrané významné památkové objekty. Jedná se o standardní stavebněhistorické průzkumy a inventarizační pasporty. Formou inventarizačních pasportů probíhají aktualizace plošných průzkumů území z hlediska  sledování památkového potenciálu.
 

Planá u Mariánských Lázní, bývalý vrchnostenský pivovar (mincovna) čp. 26, dvorní fasáda s nálezy portálů z pozdní gotiky, renesance a pozdního baroku.

Pořizování průzkumů je podstatně limitováno omezenými kapacitami ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu. Průzkumy vyžadující archivní a jinou specializovanou práci provádíme za finanční náhradu nákladů.

Přehled průzkumů a dokumentace za rok 2015:

Bělá nad Radbuzou – zámek
Červené Poříčí – zámek
Domažlice – Dolejší předměstí, dům čp. 4
Domažlice – Týnské předměstí, dům čp. 49
Kladruby – Pozorka, dům čp. 18
Klatovy – Denisova ul. čp. 38
Merklín (Bijadla) – sýpka (bývalý kostel sv. Vavřince)
Město Touškov – dům čp. 5-6, dvorní trakty
Město Touškov – dům čp. 72, část interiéru
Nekmíř – zámek
Plzeň – Skrétova 24, byt č. 3
Rabštejn nad Střelou – tzv. Nučický mlýn
Rokycany – V Brance 51, dům
Švihov – hrad, tzv. Velká věž (část interiérů), torzo západního paláce
Týnec – tzv. Starý zámek čp. 2
Žinkovy – zámek, část interiérů

Metodika stavebněhistorického průzkumu (pdf)