Stavebněhistorické a operativní průzkumy

Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace přinášejí podklady pro poznání a obnovu památek a historických objektů obecně.

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni zajišťuje především operativní průzkumy a dokumentaci (OPD) na základě aktuálních potřeb v rámci probíhajících akcí stavební  obnovy nemovitých kulturních památek a jiných hodnotných staveb v prostředí s plošnou památkovou ochranou, při odstraňování staveb a také pro stavební památky ohrožené dlouhodobě zanedbanou údržbou.  Dokumentovány  jsou přednostně nálezové situace, které poskytují zásadní informace o stavebních dějinách a výtvarné  podobě  objektů. Často se jedná o nálezy, které jsou stavebními pracemi zpřístupněny na omezenou dobu nebo jsou ve fázi zániku. Kromě toho provádíme i rozsáhlejší průzkumy pro vybrané významné památkové objekty. Jedná se zejména o standardní stavebněhistorické průzkumy a inventarizační pasporty. Formou inventarizačních pasportů probíhají též aktualizace plošných průzkumů území z hlediska  sledování jejich památkového potenciálu.
 

Planá u Mariánských Lázní, bývalý vrchnostenský pivovar (mincovna) čp. 26, dvorní fasáda s nálezy portálů z pozdní gotiky, renesance a pozdního baroku.

Pořizování průzkumů je podstatně limitováno omezenými kapacitami ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu. Průzkumy vyžadující archivní a jinou specializovanou práci externisty provádíme obvykle za finanční úhradu skutečně vynaložených nákladů.

Přehled průzkumů a dokumentace za rok 2017:

 • Buček, Dolní Rabasův mlýn, obytná budova s mlýnicí
 • Bystřice nad Úhlavou, zámek, dvorní fasády
 • Dolany, tvrz, fasády
 • Domažlice, Žižkova ul., dům čp. 23
 • Hubenov, zámeček a hospodářský dvůr, jižní křídlo
 • Chocenice, dům čp. 92, fasády
 • Kašperské Hory, dům čp. 18
 • Horažďovice, zámek, fasáda východního křídla
 • Horšovský Týn, severní část městských hradeb
 • Milavče, kaple Nejsvětější Trojice
 • Mirošov, zámek, interiéry severního křídla
 • Nebřeziny, tzv. Panský dům, fasády
 • Oplálka, areál tvrze, hospodářské budovy
 • Planá, areál zámku, budova na p. p. č. st. 264
 • Plzeň, Skrétova 24, byt č. 3, okna
 • Plzeň, Husova ul., fara sboru Karla Farského
 • Strážov na Šumavě, radnice čp. 74, krov
 • Stříbro, dům čp. 14
 • Šitboř, zřícenina kostela
 • Švihov, hrad, jižní část parkánové hradby
 • Zálesí, zřícenina hradu Skála
 • Vidžín, kostel sv. Jakuba, fasády

    

Metodika stavebněhistorického průzkumu (pdf)