Movité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno kolem 4680 movitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky. Jedná se o mobiliář objektů ve správě NPÚ, ÚOP v Plzni, v církevním i soukromém vlastnictví i jednotlivé movitosti.

Evidencí movitých památek se zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Oddělení vede evidenci movitých památek, mobiliárních fondů státních památkových objektů a historických knihovních fondů objektů. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií České republiky. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 932, 702 905 165
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100
Absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Evropská kulturní studia (2008) a Historické vědy – etnologie (2016, Ph.D.). Od r. 2009 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2020. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu. Dále se odborně specializuje na hmotnou kulturu a dějiny každodennosti. V oboru svého odborného zájmu publikuje.