ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Dotační programy

Národní památkový ústav přímo neposkytuje dotace ani příspěvky na obnovu památek, ale významně se podílí na realizaci programů Ministerstva kultury -  vyjadřuje se k finančním rozvahám žadatelů, kontroluje a hodnotí provedené práce a pod. Je proto vhodné kontaktovat předem Národní památkový ústav a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti a potřebných podkladů. Tento postup žadateli usnadní orientaci v problematice. Může mu také pomoci k poskytnutí státní finanční pomoci v důsledku věcně i formálně bezvadného podání.

Ministerstvo kultury ČR

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou přenesenou působností

Podrobnosti o těchto programech naleznete na www.mkcr.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

Obce

  • Informace o těchto programech získá žadatel na úřadě příslušné obce (města).