Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Plzeňském kraji. Tento fond k 31. 12. 2015 zahrnoval 3196 nemovitých a 5125 movitých památek, 8 památkových rezervací, 67 památkových zón a 18 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 22 kulturních statků.