Oddělení archeologie

Oddělení archeologie zajišťuje archeologické výzkumy, péči o movité archeologické nálezy ve vlastních sbírkách a odborné konzultace a vyjádření v oblasti péče o nemovité archeologické dědictví.

Oddělení poskytuje odborné konzultace a vyjádření k činnostem na kulturních památkách a památkově chráněných územích ve vztahu k archeologii a spolupracuje na evidenci a dokumentaci archeologických nemovitých kulturních památek. V součinnosti s územní památkovou správou zajišťuje provádění archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ, výjimečně i na kulturních památkách mimo ni. Pečuje o movité archeologické nálezy z vlastních výzkumů v rozsahu jejich evidence, konzervace a odborné analýzy ve spolupráci se specialisty dalších pracovišť NPÚ i externisty. Aktivně je zapojeno ve vědecko-výzkumné činnosti NPÚ a popularizaci oboru publikační činností, pořádáním tematických vycházek, přednášek či dnů otevřených sond např. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá vždy na třetí sobotu měsíce října.

 

archeologické výzkumy

Mgr. Linda Foster

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 724 663 699
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100