ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Památkáři dle specializace

Památkáři z oddělení specialistů zajišťují výkon odboru péče o památkový fond u vybraných specifických oborů památkové péče pro celý Plzeňský kraj.

     Konzultace se specialisty

Specializace

Památkář         (>odkaz na kontakty<)

historický urbanismus

 

  • Ing. arch. Miroslava Břízová

lidová architektura

 

  • Mgr. Karel Foud

památky zahradní architektury, 

historická krajina a parky

  • Ing. Lucie Tlustá
restaurování
  • Mgr. Ludmila Drncová
  • Bc. Ludmila Drncová
  • PhDr. Viktor Kovařík
  • Mgr. Soňa Zouharová

technické památky

 

  • t. č. neurčeno