ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Knihovna

Knihovna plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budována od začátku šedesátých let 20. století. Jádro knihovního fondu tvoří především publikace věnující se památkové péči, dějinám architektury, malířství, sochařství, stavebním a uměleckým řemeslům, archeologii, obecným dějinám, historickému místopisu a pomocným vědám historickým.

Knihovna slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je prezenčně zpřístupněna i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Elektronický katalog obsahuje na 14000 záznamů o svazcích monografií, brožur, periodik, kartografických a elektronických dokumentů. V databázi je dále bibliograficky podchyceno přes 14000 časopiseckých článků a sborníkových statí. Záznamy jsou průběžně kontrolovány a doplňovány. Výpůjčky jsou uskutečňovány pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s knihovním a výpůjčním řádem knihovny NPÚ, ÚOP v Plzni.

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

  • pondělí  9–11 a 12–15 hod.

  • úterý–pátek  8–11 a 12–14 hod.

Doporučujeme předem sjednat konkrétní termín návštěvy.