ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Fotoarchiv

Fotoarchiv plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budován od 60. let 20. století do současnosti. Fotografie zachycují jednotlivé památky, jejich soubory, areály i sídelní celky na území Plzeňského kraje.

Fotoarchiv obsahuje zhruba 300 000 položek. Nejpočetnější jsou černobílé fotografie a negativy. Kromě nich jsou zde i barevné snímky, kinofilmové i ploché diapozitivy. Pozitivy jsou tříděny abecedně dle názvů  jednotlivých obcí, každý je opatřen přírůstkovým číslem negativu. V současné době probíhá postupný převod jejich dosavadní evidence do elektronického katalogu. Digitální fotodokumentace nemovitých památek je ukládána do metainformačního systému, snímky movitého kulturního dědictví jsou součástí příslušných evidenčních databází.

Fotoarchiv  slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je prezenčně zpřístupněn i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Dokumentace se půjčuje pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ. Některé služby jsou zpoplatněny dle ceníku.

Návštěvní hodiny pro veřejnost

  • denně 8–12 hod.

Doporučujeme předem sjednat konkrétní termín návštěvy.