Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
Prešovská 7/171
306 37  Plzeň

telefon a E-mail

+420 377 360 911
+420 606 648 620
sekretariat.plzen@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Ing. arch. Jan Kaigl Ph.D.

 • památkář
 • 377 360 919
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

kancelář ředitele – referát

Marcela Pacandová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 377 360 919, 724 474 610
 • kancelář ředitele – referát
 • administrativní a spisový pracovník
 • vedoucí kanceláře ředitele
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Dagmar Levá

 • asistent
 • 377 360 929
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Jan Rosenbaum

 • správce informačních a komunikačních technologií (databáze)
 • 377 360 915, 725 314 221
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. Eva Bartůňková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 377 360 916, 606 666 401
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • vedoucí oddělení
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Pavla Staškovičová

 • referent majetkové správy
 • 377 360 927, 724 853 456
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • referent majetkové správy
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. Zdeněk Bouchal

 • provozář
 • 377 360 915, 606 666 414
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • provozář
 • referent BOZP/PO
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

odbor evidence, dokumentace a IS

PhDr. Alena Černá

 • památkář
 • 377 360 932, 725 428 922
 • odbor evidence, dokumentace a IS
 • vedoucí odboru
 • památkář
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

referát GIS a MIS

Mgr. Renáta Jedličková

 • památkář
 • 377 360 936
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Bc. Lenka Lišková

 • památkář
 • 377 360 936
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Michal Konáš

 • památkář
 • 377 360 939, 725524128
 • referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Tomáš Karel

 • památkář
 • 377 360 922, 606 666 415
 • referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

MgA. Radovan Kodera

 • památkář
 • 377 360 912, 728 103 457
 • referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Jana Bukovská

 • památkář
 • 377 360 939, 778 474 601
 • oddělení evidence, dokumentace a informací
 • vedoucí oddělení
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

referát evidence nemovitých památek

Stanislav Plešmíd DiS.

 • památkář
 • 377 360 939, 724 663 688
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

referát evidence movitých památek

Mgr. Tomáš Štumbauer

 • památkář
 • 377 360 924, 606 666 404
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Zdeňka Kortusová

 • památkář
 • 377 360 923, 725 314 219
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Michaela Nováčková

 • památkář
 • 377 360 947, 725 442 066
 • referát evidence movitých památek
 • vedoucí referátu
 • vedoucí referátu
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Lenka Koderová

 • památkář
 • 377 360 947, 724 292 785
 • referát evidence movitých památek
 • památkář
 • agenda zák. č. 71/94 Sb.
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Vlastimil Svoboda

 • památkář
 • 377 360 946
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • památkář
 • archivy- stavební a restaurátorské
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Hana Bláhová

 • dokumentátor
 • 377 360 950
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • dokumentátor
 • odborná spisovna
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Karel Matásek

 • dokumentátor
 • 377 360 926
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • vedoucí oddělení
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Jaroslava Kováčová

 • památkář
 • 377 360 914, 603 100 818
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • památkář
 • fotoarchiv
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

odbor péče o památkový fond

Ing. Pavel Domanický

 • památkář
 • 377 360 930, 606 664 341
 • odbor péče o památkový fond
 • vedoucí odboru
 • památkář
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení garantů území

Ing. Markéta Lindauerová

 • památkář
 • 377 360 960, 777 534 957
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. Monika Šnajdrová

 • památkář
 • 377 360 948, 777 534 956
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Jakub Potůček

 • památkář
 • /,

Ing. arch. Jitka Pohořalá

 • památkář
 • 377 360 938, 602 214 415
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Lucie Romportlová

 • památkář
 • 377 360 935, 777 534 960
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. David Tuma Ph.D.

 • památkář
 • 377 360 933, 725 847 261
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. arch. Patrik Danda

 • památkář
 • 377 360 948, 606 666 400
 • oddělení garantů území
 • vedoucí oddělení
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. arch. Lenka Růžičková

 • památkář
 • 377 360 954, 777 534 926
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Marie Válová

 • památkář
 • 377 360 935, 778 531 413
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Bc. Eliška Hřebenářová

 • památkář
 • 377 360 954, 724 663 696
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení specialistů

PhDr. Viktor Kovařík

 • památkář
 • 377 360 960, 724 663 816
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. arch. Miroslava Břízová

 • památkář
 • 377 360 931, 724 853 555
 • oddělení specialistů
 • vedoucí oddělení
 • urbanismus; vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Ing. Barbora Fiřtová

 • památkář
 • 377 360 917, 778 716 569
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • historické zahrady a parky
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Bc. Marie Čtvrtníková

 • památkář
 • /,

Mgr. Ludmila Drncová

 • památkář
 • 377 360 938, 606 666 411
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Karel Foud

 • památkář
 • 377 360 962, 606 665 787
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • lidová architektura
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Bc. Soňa Zouharová

 • památkář
 • 377 360 962, 776 437 589
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

oddělení archeologie

PhDr. Filip Kasl

 • archeolog
 • 377 360 958, 778 481 084
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Petr Sokol

 • archeolog
 • 377 360 958, 724 663 697
 • oddělení archeologie
 • vedoucí oddělení
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Plzni
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště

Mgr. Marcela Waldmannová

 • archeolog
 • 377 360 958, 606 666 418
 • Prešovská 171/7, 30100 Plzeň
  budova pracoviště