ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Čím se zabýváme

Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu plní veškeré úkoly odborné organizace státní památkové péče pro Plzeňský kraj. Zabývá se ochranou, obnovou, dokumentací, evidencí a prezentací jeho památkového fondu.

organizační struktura našeho pracoviště

čím se zabýváme?

 • zpracováváme odborná vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče
 • poskytujeme poradenství vlastníkům a uživatelům památek
 • zajišťujeme odborný památkový dohled při obnově památek
 • provádíme stavebněhistorické a operativní průzkumy
 • podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti památkové péče
 • podáváme návrhy na prohlášení objektů za kulturní památky, posuzujeme návrhy na zrušení památkové ochrany
 • evidujeme a dokumentujeme památkový fond
 • shromažďujeme odborné dokumentační sbírky a zpřístupňujeme je badatelům
 • vedeme knihovnu se specializovaným knihovním fondem, který je přístupný i veřejnosti
 • vydáváme ediční řadu Památky západních Čech i publikace mimo edici
 • zabýváme se prezentací památkového fondu formou odborných konferencí, přednášek, workshopů a výstav