Výročí 100 let archeologických výzkumů v klášteře Plasy

Od prvního archeologického výzkumu v areálu bývalého kláštera Plasy uplynulo v roce 2020 sto let

Také v roce 2020 pokračoval výzkum oddělení archeologie našeho pracoviště v bývalém klášteře Plasy. Shodou okolností se sondami přiblížil místům, kam svůj archeologický badatelský zájem zaměřil dr. Antonín Friedl již v roce 1920.


Před sýpkou s tzv. královskou kaplí pokračoval výzkum a následná sanace středověkého podzemního systému. Navazoval rovněž odkryv pozůstatků středověkých budov – pravděpodobně klášterní nemocnice v sondě při základech dvojramenného barokního schodiště.


Nálezový fond obohatil soubor pravěké keramiky z hrnčířské pece, kterou je doloženo osídlení lokality v mladší době bronzové.


Významný odkryv čekal východní stěnu zaniklé románské kaple sv. Bartoloměje, která navazovala na severní průčelí transeptu někdejší klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie.