Reportáž České televize v pořadu Toulavá kamera o Naučné stezce F. X. France nedaleko zámku Kozel

Z natáčení reportáže

Dne 14. března 2021 odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o Naučné stezce F. X. France. Stezka je pojmenovaná po Františku Xaveru Francovi, jehož činnost v oblasti výzkumu pozůstatků osídlení v kozelském polesí patřila k významným výzkumným aktivitám formující se české archeologie. Tomuto tématu se aktuálně věnuje výstava plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

František Xaver Franc, původně najatý na zámek Kozel jako umělecký zahradník, se během svého zdejšího působení ve službách Valdštejnů začal intenzivně věnovat zkoumání stop dávné lidské činnosti na území šťáhlavského panství. Výzkumy prováděl způsobem, který předběhl tehdejší dobu – vedl je s pečlivostí, lokality přesně dokumentoval a podrobně se soustředil na rozbor všech nálezů. Zabýval se rovněž středověkými památkami, což bylo v jeho době ojedinělé. Danému tématu se věnuje výstava Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství v mázhauzu sídla pracoviště plzeňského Národního památkového ústavu, která je aktuálně dostupná rovněž online na webu.

V oblasti unikátně dochovaných archeologických lokalit z pravěku i středověku, jež byly předmětem Francova zkoumání, byla v roce 1995 vybudována Naučná stezka F. X. France. V reportáži pořadu Toulavá kamera České televize vás po trase, procházející touto jedinečnou oblastí, provedou autoři uvedené výstavy, Filip Kasl a Veronika Pilná.

Desetikilometrová stezka obsahuje třináct informačních tabulí. Zpracoval je Klub Augusta Sedláčka a vedle textů obsahují také ilustrace se zaměřením na přírodu, historii a archeologii zdejšího regionu. „Naučná stezka Františka Xavera France se nalézá východně od Šťáhlav, kde prochází romantickým Hádeckým polesím a na východě přírodním parkem Kamínky. NS byla otevřena v roce 1995, v roce 2013 rozšířena a původní uzavřený procházkový okruh s výchozím a konečným bodem pod hradem Lopatou byl změněn na trasu s cílem v Kornaticích. NS prochází krajinou s pestrou historickou minulostí a přírodní oázou bohatou na rostlinné a živočišné klenoty. Výškově členitá trasa vede místy po dochovaných středověkých úvozových cestách. Dotaci na obnovu NS poskytl Plzeňský kraj, plzeňská správa Lesů České republiky vybudovala nové lávky a odpočívadla. Návštěvu naučné stezky lze spojit s prohlídkou nedalekého zámku Kozel.“ uvádí webové stránky Klubu českých turistů Plzeňského kraje (www.plzenskykraj-kct.cz).

 

 

Související akce

Výstava Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

UOP v Plzni

23. 12. 2020 – 31. 3. 2021

6.00 – 18.00