Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství

Výstava vznikla jako součást dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který se ve svém jubilejním desátém ročníku zaměřil na šlechtický rod Valdštejnů v rámci celoročního projektu s názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“

Od 23. prosince 2020 do 21. května 2021 probíhala v mázhauzu sídla našeho pracoviště, domu U Zlatého slunce, panelová výstava

Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství.

Šťáhlavy (okres Plzeň-město, dříve Plzeň-jih) a jejich okolí byly jednou z lokalit, kde se začal psát příběh archeologie ve střední Evropě. Výraznou roli zde sehráli dva členové rodu Valdštejnů – první z valdštejnských držitelů šťáhlavského panství Kristián Vincent z Valdštejna-Vartenberka a dále jeho vnuk Arnošt Karel z Valdštejna-Vartenberka. Oba se různými způsoby zajímali o historii a u obou se projevila záliba ve sběratelství tzv. „starožitností“. Výstava byla věnována jak zmíněným osobám, tak vybraným archeologickým lokalitám, které první průzkumy podnítily. Připravili ji Veronika Pilná, Filip Kasl a Veronika Jíchová.

Výstava vznikla jako součást dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který se ve svém jubilejním desátém ročníku zaměřil na šlechtický rod Valdštejnů. Celoroční projekt s názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ zahrnoval kulturní a hudební akce, speciální prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky po valdštejnské architektuře, slavnosti a edukační program pro děti – to vše na téměř 30 památkách v celé České republice.

Náhled výstavních panelů:

k tématu by vás mohlo zajímat:

 

  • V roce 1995 byla nedaleko zámku Kozel vybudována Naučná stezka Františka Xavera France. Vede po archeologických lokalitách, které byly předmětem Francova badatelského zájmu.  Deset kilometrů dlouhá trasa obsahuje třináct informačních tabulí, zpracovaných Klubem Augusta Sedláčka. Se stezkou se můžete seznámit v reportáži České televize v pořadu Toulavá kamera, odvysílané dne 14. března 2021. O repotáži jsme informovali v naší zprávě