Oceněná publikace za popularizaci archeologie

Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope získala Cenu Karla Absolona Zlatý mamut

Publikace Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope (druhé upravené a doplněné vydání, Praha: Libri 2019), jejímž spoluautorem je současný ředitel plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ Petr Sokol (společně s Janem Hajšmanem, Milanem Řezáčem a Robertem Trnkou), získala v roce 2020 Cenu Karla Absolona „Zlatý mamut“ za popularizaci archeologie v kategorii Mimořádná cena.

Cena Karla Absolona Zlatý mamut je společným projektem tří významných archeologických institucí v ČR: Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Moravského zemského muzea Brno a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její snahou je vyzdvihnout projekty přispívající k popularizaci archeologie a je vyhlašována ve čtyřech kategoriích. V kategorii Mimořádná cena je oceňován popularizační projekt za mimořádný přínos v oboru. Cenu udělují statutární zástupci zakládajících institucí jednomu z devíti nejlepších projektů vybraných hodnotící komisí.

Oceněná publikace je určena všem příznivcům archeologie, bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet. Srozumitelná a čtivá kniha, psaná s nadhledem, avšak bez rezignace na věcnou správnost, přináší praktický pohled na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Laiky seznamuje s významným segmentem práce archeologů. Snaží se na pravou míru uvádět některé kolující mýty o archeologii a vytvářet prostor pro oboustranně výhodnou spolupráci amatérských zájemců s profesionálními archeology. Druhé vydání navazuje na první vydání z roku 2009 a významnou měrou ho aktualizuje, rozvíjí a doplňuje o další informace i obrazové přílohy.

Ocenění publikace bylo zdůvodněno následujícím hodnocením: „Mimořádně atraktivní počin cílící na širokou skupinu laické veřejnosti. Kvalitně napsaná publikace kultivuje vztahy mezi profesionální a amatérskou archeologií. Kniha má ambice vtáhnout širokou veřejnost do světa archeologie, ale zároveň jejich aktivitám vymezuje jasné hranice.“

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. září 2020 v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.