Památky západních Čech V - 2015

Vydavatel: 

NPÚ, ÚOP v Plzni

Místo vydání: 

Plzeň

Rok vydání:

2015

Počet stran:

134

ISBN:

978-80-85035-46-9

ISSN:

1805-8906

     Náklad:      300 výtisků
  • Neprodejné. Volně ke stažení.