Dolní Lukavice, zámek

Zámek v Dolní Lukavici (okres Plzeň-jih) náleží k předním zámeckým stavbám, které vznikly v západních Čechách v období vrcholného baroka. Za autora návrhu této stavby je pokládán Jakub Auguston mladší. Její barokní charakter nebyl narušen novějšími úpravami, proto si zachovala vzhled z 18. století. Dnes však spolu s pivovarem představuje nejohroženější část areálu zámku.

  • Dolní Lukavice, zámek. Pohled na část severního průčelí

    Dolní Lukavice, zámek. Pohled na část severního průčelí

Zámek v Dolní Lukavici nechal vybudovat po roce 1708 hrabě Ferdinand Matyáš z Morzinu pravděpodobně dle návrhů plzeňského stavitele Jakuba Augustona mladšího. Kolem roku 1724 byl zámek ještě rozšířen o dvě krátká křídla. Ve východním z nich vznikla kaple sv. Jana Nepomuckého, vybavená dřevořezbami Lazara Widmanna a freskami Františka Julia Luxe. Jan Ferdinand Schor pak navrhl pro dalšího z Morzinů, Ferdinanda Maxmiliána, zahradu, přiléhající k zámecké budově z jihu, vybavenou sochami, jež vytvořil Ondřej Filip Quitainer. Zahrada byla později proměněna v krajinářský park. K zámeckému areálu patří také bývalý hospodářský dvůr.

Dnes se větší část krovů a střech hlavní zámecké budovy nachází ve špatném stavu. Chybí či jsou nefunkční okapy a svody dešťové vody. Interiéry jsou sice částečně udržovány, přesto jsou v nich patrné dílčí statické poruchy, poškození stropů a bočního schodiště. Interiér kaple je sešlý; Luxovy nástěnné malby pomalu degradují. Vlivem zatékání se v objektu rozšířila dřevomorka. Také vnější omítky zámku jsou poškozené, přičemž místy jsou opadané až na zdivo.

Park je z větší části neudržovaný a sochařská výzdoba čestného dvora v nepatrných fragmentech leží před zámeckou budovou.