Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

Vybrané ohrožené památky

Klasicistní skulptura typu Stolice boží milosti z roku 1811 realizovaná v barokním pojetí je sekundárně umístěná v areálu kostela.

Kvalitní vrcholně barokní sousoší Piety z roku 1726, původně umístěné u silnice za Chvalovicemi, tvoří dnes sochařskou dominantu v areálu kostela sv. Víta...

Monumentální kamenný kříž, druhotně umístěný severně u kostela sv. Víta, je kvalitní klasicistní kamenicko-sochařskou prací z přelomu 18. a 19. století.

Kostel sv. Jiljí v jihomoravské obci Našiměřice (okres Znojmo) je mimořádně významná gotická sakrální architektura vystavěná v druhé čtvrtině 14....

Vila situovaná v atraktivní lokalitě mezi ulicemi Drobného a Černopolní, v těsné blízkosti vily Tugendhat, byla postavena v roce 1863 pro brněnského stavitele...

Doklad feudálního sídla - hradu dvorcové dispozice - v torzální podobě z období 1. třetiny 14. století - 1. čtvrtiny 15. století je hodnotnou archeologickou...