Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

ohrožené památky v české republice

Seznam ohrožených nemovitých památek (na této stránce klikněte vpravo na "upravit kritéria" a zadejte svůj požadavek) zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný.

Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není nabídkový katalog. Zájemce o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají.

Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Zajímají vás pozitivní příklady obnovy? Podívejte se také na seznam obnovených památek.

Památkový katalog (ÚSKP)

ohrožené světové památky (UNESCO)

zpět na památkový fond

Vybrané ohrožené památky

Keramická továrna založená roku 1799 proslula výrobou anglické kameniny tzv. westwoodu. Poté co byla roku 1882 výroba zcela zastavena, si hlavní tovární budova zachovala...

Vesnická usedlost se sýpkovým polopatrem z konce 19. století je historicky významným typologickým dokladem zástavby vernakulární architektury obce.

Zámek v Miroslavi je objektem s bohatým stavebním vývojem, odrážejícím nejen společenské a ekonomické postavení samotných majitelů, ale v širším kontextu i historické...

Kvalitní skulpturální kompozice brněnského sochaře Antonína Rigy, který se podílel na výzdobě klášterního kostela sv. Máří Magdaleny.

Přízemní architektura se salmovským znakem, která je výraznou prostorově-hmotovou součástí areálu zámku ve Velkých Opatovicích.

Zámek nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch, od roku 1997 je v soukromých rukou bez využití. V polovině srpna 2018 zámek postihl požár, při němž zanikly...