Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

ohrožené památky v české republice

Seznam ohrožených nemovitých památek (na této stránce klikněte vpravo na "upravit kritéria" a zadejte svůj požadavek) zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný.

Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není nabídkový katalog. Zájemce o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají.

Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Zajímají vás pozitivní příklady obnovy? Podívejte se také na seznam obnovených památek.

Památkový katalog (ÚSKP)

ohrožené světové památky (UNESCO)

zpět na památkový fond

Vybrané ohrožené památky

Jeden z mála dochovaných představitelů nejranějšího horizontu klasicistní zástavby starobrněnského předměstí tvoří vysoce hodnotnou kulturně-historickou památku s...

Hodnotný doklad pozdně barokní boží muky z pol. 18. století s bohatě tvarovaným podstavcem se štukovými dekory, reliéfy a vyloženou římsou. Ikonograficky a historicky...

Historický areál barokních budov loveckého zámečku Ferdinandsko z roku 1757, vystavěného olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem hrabětem Troyerem z Troyersteina, objektu...

Dřevěná konstrukce vodní pily je vážně poškozena a napadena dřevomorkou. Vlastní mechanismus je víceméně pořádku.

Již pouze v torzu dochovaná oranžerie je situována v západní části areálu přírodně krajinářského parku zámku Schönwald v Jinošově. Objekt dlouhodobě neměl žádné využití,...

Keramická továrna založená roku 1799 proslula výrobou anglické kameniny tzv. wedgwoodu. Poté co byla roku 1882 výroba zcela zastavena, si hlavní tovární budova zachovala...