Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

ohrožené památky v české republice

Seznam ohrožených nemovitých památek (na této stránce klikněte vpravo na "upravit kritéria" a zadejte svůj požadavek) zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný.

Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není nabídkový katalog. Zájemce o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají.

Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Zajímají vás pozitivní příklady obnovy? Podívejte se také na seznam obnovených památek.

Památkový katalog (ÚSKP)

ohrožené světové památky (UNESCO)

zpět na památkový fond

Vybrané ohrožené památky

Objekt neogotické oranžerie situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

Objekt neogotického skleníku situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

Přízemní objekt situovaný ve dvoře areálu bratrského sboru.

Torzo barokního kříže.

Barokní sousoší v zahradě zámku Slavkov - Austerlitz

Barokní socha v zahradě zámku Slavkov – Austerlitz