Územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Moravskoslezského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Ohrožené památky

  • Kapucínský klášter byl založen Janem Bruntálským z Vrbna roku 1668, jádro klášterních staveb dále vzniklo v 70. letech 17. století. Klášterní kostel sv. Josefa, který je jediný obnoven, byl vysvěcen roku 1683.

  • Trojkřídlý zděný dům s mansardovou střechou a hospodářskou budovou vznikl v polovině 18. století, jak dokládá základní kámen s letopočtem 1745. V objektu je dochována dispozice s klenbami v přízemí a záklopovým trámovým stropem v patře.

  • V 70. letech 19. století byl dobytčí trh z Antonínova, dnešního Smetanova náměstí, přemístěn ke Stodolní ulici a k Frýdlantské dráze. Pro potřeby jatek byl počátkem 80. let 19. století adaptován obecní hostinec. Následovala první fáze výstavby střídmých hal z režného cihelného zdiva.

  • Obchodní dům Textilia, později módní dům Ostravica, je příkladem stylu art déco. Řadí se k výrazné skupině obchodních domů Moravské Ostravy z 20.–30. let 20. století (např. Brouk a Babka, Rix, ASO, Bachner, Baťa a další).

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Všechny kontakty

Medailonek ředitele

Mgr. Michal Zezula

V letech 1990–1993 studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě, jejíž studium zakončil v roce 1996 státní závěrečnou zkouškou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde rovněž v roce 2002 absolvoval studium archeologie.

Číst celý medailonek

Opravujete kulturní památku?

Zkuste náš jednoduchý návod krok za krokem – nebo si najděte svého památkáře přímo

Památkový katalog

Informace o památkách a památkově chráněných územích


Inspirujte se

  • V roce 2013 proběhl v souvislosti se zamýšlenou výmalbou presbytáře kostela v Hrozové průzkum interiérových omítek, který přinesl nečekaný objev. Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu.

  • Obnova zahrady u kláštera piaristů byla druhou etapou celkové rehabilitace významného památkově chráněného areálu na území města Příbora. Spolu s klášterem, jehož oprava byla dokončena v roce 2012, patří svým rozsahem a významem k největším akcím svého druhu na území Moravskoslezského kraje.

  • Památkově chráněná budova v ulici Odboje se stala novým působištěm územního odborného pracoviště v Ostravě v září 2015. Někdejší sídlo Okresního sociálně-zdravotního ústavu z roku 1933 vypovídá o meziválečném rozmachu ostravské architektury. Modernistická budova prošla náročnou obnovou.


Zprávy

Už jste dali hlas některé z nominací na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro? Zbývají poslední tři dny

29. 8. 2016

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet pět pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Omezení provozu odborné knihovny

22. 8. 2016

Odborná knihovna územního odborného pracoviště v Ostravě bude od 5. 9. do 16. 9. a od 21. 9. do 23. 9. z provozních důvodů pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech se, prosím, obracejte na Mgr. Martu Koubovou (724 146 276). Děkujeme za pochopení.

Po stopách archeologických výzkumů v Krnově

22. 8. 2016

Asi třicet zájemců se účastnilo dvou komentovaných prohlídek po stopách archeologických výzkumů v Krnově. Panely přibližující zjištění těchto výzkumů jsou k vidění v ulicích města do konce prázdnin. Poté se přesunou do krnovské synagogy, kde již od června probíhá výstava KRNOV – historie, archeologie. V září na výstavu, publikaci a komentované prohlídky naváží přednášky o krnovských sakrálních památkách a městském opevnění. Pro školy jsou připraveny animační programy.


Akce

30 srp
Výstava
Publikace KRNOV - historie, archeologie

Výstava Krnov – historie, archeologie

  • Krnovská synagoga, Soukenická 83/28 ()
  • 24. 6. 2016 –30. 9. 2016
13 říj
Pro odborníky