Zprávy

Záměr výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! je v rozporu s ochranou kulturního dědictví

30. 9. 2021

Architektonická studie návrhu 235 m vysoké budovy OSTRAVA TOWER!!! v centru města je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby neodpovídá měřítku historické...

Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

18. 9. 2021

Do 30. září může veřejnost hlasovat pro svého favorita v soutěži o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, a to z 34 pozitivních počinů a objevů z...

Oslava všedního dne – podzimní komentovaná procházka Ostravou s Renatou Skřebskou

3. 9. 2021

Podzimní procházka Oslava všedního dne s autorkou stejnojmenné knihy se uskuteční ve středu 15. září v 16.30 hodin. Renata Skřebská představí nejvýraznější...

Památky děkují - vyberte výjimečný památkový počin loňského roku

16. 6. 2021

Hlasování veřejnosti o nejpovedenější obnovu či konverzi památky, restaurování, záchranu památky, objev či prezentaci hodnot minulého roku je spuštěno. Na webu npu.cz...

Záchranný archeologický výzkum – plynovod Moravia

26. 3. 2021

Začátkem března 2021 se naplno rozběhly práce záchranného archeologického výzkumu v trase plánovaného VTL plynovodu Moravia (investor NET4GAS, s.r.o.), v úseku mezi...

O titul Historické město roku 2020 bude v celostátním kole bojovat Frenštát pod Radhoštěm

5. 2. 2021

Do celostátní soutěže o titul Historické město roku 2020 míří za Moravskoslezský kraj město Frenštát pod Radhoštěm. Vyhlašovateli klání jsou Ministerstvo kultury,...

Průmyslové dědictví města Ostravy Miloše Matěje

12. 1. 2021

Publikace představuje industriální dědictví na území města Ostravy, poprvé nejen podle jednotlivých odvětví, ale ve vzájemných souvislostech, včetně navazující bytové...

Nová publikace Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy a peněžnictví

5. 1. 2021

Publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce. Téma nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. V jednom...

Ostravská sídliště. Urbanismus | architektura | umění a památkový potenciál

21. 10. 2020

Publikace autora Martina Strakoše pojednává o hromadné bytové výstavbě 2. poloviny 20. století na území města Ostravy. Podrobně analyzuje sídlištní celky, které na území...