Obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších sakrálních staveb na území Moravy s kapacitou až čtyři tisíce lidí. V letech 1883–1889 byla katedrála postavena podle projektu architekta Gustava Meretty ve stylu starokřesťanské trojlodní baziliky. Po Merettově smrti v roce 1888 stavbu dokončil architekt Max von Förster. Vídeňský architekt Förster je také autorem návrhů jednotně řešeného vnitřního vybavení kostela (např. lavic, oltáře, zpovědnice, varhan).

  • Golgota v prostoru mezi věží,  katedrála Božského Spasitele, foto A. Stanieková 2016

    Golgota v prostoru mezi věží, katedrála Božského Spasitele, foto A. Stanieková 2016

Monumentální sochařská výzdoba průčelí katedrály je provedena podle návrhu významného vídeňského sochaře Richarda Kauffungena a byla realizována Asociací sochařů Vídeň. Monumentální tympanon v průčelí kostela s motivem Trůnícího Krista, ke kterému se obracejí strádající, slepí a chromí, je řešen obdobně jako tympanon národního divadla v Rijece. Prostoru mezi věžemi dominuje deset metrů vysoké sousoší Kalvárie.

Katedrála před obnovou - Katedrála Božského Spasitele - foto R. Polášek 2010 Průčelí s dvojvěží - Katedrála Božského Spasitele - foto G. Čočková 2015

Celkový stav katedrály již naléhavě vyžadoval opravu. Velký problém představovala především podlaha katedrály, jež se místy propadala. Celková obnova zahrnovala opravu krovových konstrukcí, výměnu krytiny střechy lodí kostela i obou věží, vyspravení venkovních omítek včetně nového nátěru, opravu podlahy včetně provedení nových podkladních vrstev a položení kopie původní dlažby, opravu oken, elektroinstalace a osvětlení v interiéru.

Komplexním restaurátorským zásahem prošla sochařská výzdoba fasád provedená restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou. Restaurovány byly také monumentální sloupy z boleslaveckého pískovce, dřevěný kazetový strop v lodi kostela, šedesát kusů lavic z dubového dřeva, mříže, kříže a vstupní dveře, včetně unikátně řešených, částečně zasouvacích monumentálních dveří hlavního vstupu. K výměně prvků se přistoupilo u dřevěných okenic u zvonů na věžích a ciferníků věžních hodin. Součástí obnovy byla rovněž vnitřní výmalba, čištění a ladění varhan.

Do vnitřních oken byly vsazeny transparentní displeje s projekcemi děl studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, které mají nahradit klasické vitráže. Díky moderní technologii lze motivy zobrazované v oknech měnit. 

V katedrále je nově zřízeno informační centrum, pořádají se zde koncerty a výstavy. V prostoru podvěží jsou nově vybudována WC. Katedrála je zpřístupněna veřejnosti i mimo každodenní pravidelné bohoslužby (denně kromě pondělí).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.