Památky v našem kraji

Na území Moravskoslezského kraje se nachází více než 2 tisíce nemovitých a asi 3400 movitých kulturních památek a významných umělecko-historických součástí nemovitostí, 3 městské a 2 vesnické památkové rezervace, 19 městských a 6 vesnických památkových zón, 20 objektů nebo areálů má statut národní kulturní památky. Důl Michal, zámky Hradec nad Moravicí a Raduň jsou tři zpřístupněné památky spravované Národním památkovým ústavem. Pro náš kraj je charakteristické významné zastoupení technických památek. S rozvojem průmyslu souvisel také vznik průmyslových a obytných objektů. V Moravskoslezském kraji nalezneme také mnoho dokladů kvalitní vesnické architektury a dalších typů nemovitých památek - kostelů a kaplí, městských domů a šlechtických sídel, archeologických lokalit atd.