Výzkumná činnost

Metodické centrum průmyslového dědictví je zapojeno v níže uvedených projektech.

DKRVO – institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Metodické centrum je zapojeno v programu DKRVO (Podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace). Průzkumy průmyslového dědictví jsou součástí cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století (hlavní řešitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková), podúkolu Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví.

V rámci programu se metodické centrum zaměřuje na průzkumy:

 • páteřních železničních tratí (v současné době probíhá průzkum Společnosti státních drah)
 • hornictví, hutnictví a navazujících oborů

Výsledky:

 • MATĚJ, Miloš – KORBELÁŘOVÁ, Irena – TEJZR, Ludvík. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-80-6 (vydání anglické verze je plánováno na rok 2015)
 • KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena – MATĚJ, Miloš. Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-67-7
 • KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena – MATĚJ, Miloš. Cultural Monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area. Ostrava 2013. ISBN 978-80-8503-73-8

 

NAKI – program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
Industriální dědictví Moravy a Slezska

Projekt Industriální dědictví Moravy a Slezska, na němž Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě spolupracuje s Technickým muzeem v Brně, se zabývá průmyslovým dědictvím vymezeného regionu, a to v rovině prohloubení poznání vybraných témat průmyslového dědictví v širších souvislostech (na tématech pro daný region významných a formujících, dosud však komplexně nezpracovaných – železnice, textilní průmysl) a zpřístupnění a prezentace poznatků prostřednictvím specializované mapy s odborným obsahem, odborných publikací a výstavy.

Pozornost byla prioritně soustředěna na Severní dráhu Ferdinandovu jako významnou dopravní stavbu střední Evropy (třetí kontinentální železniční trať), budovanou v průběhu 19. století na území tří států a určující další průmyslový rozvoj dotčených oblastí, a na textilní průmysl dvou vybraných center – Frýdku-Místku a Brna. V rozvoji obou těchto měst sehrála významnou roli textilní výroba – Frýdek-Místek se stal lnářským a posléze bavlnářským centrem na pomezí Moravy a Slezska a Brno nejvýznamnějším vlnařským centrem rakousko-uherské monarchie. Výsledky těchto průzkumů byly publikovány v ediční řadě věnované průmyslovému dědictví a vydávané na územním odborném pracovišti v Ostravě. Projekt probíhá v letech 2012–2015.

Výsledky:

 • BOROVCOVÁ, Alena. Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-66-0.
 • BOROVCOVÁ, Alena. The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-72-1.
 • RYŠKOVÁ, Michaela – JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. The Cultural Heritage of the Frýdek-místek Textile Industry. Ostrava 2013. ISBN 978-80-85034-77-6.
 • RYŠKOVÁ, Michaela – MERTOVÁ, Petra. Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-81-3
 • RYŠKOVÁ, Michaela – MERTOVÁ, Petra. The cultural heritage of the Brno textile industry. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-82-0
 • Specializovaná mapa s odborným obsahem: Technické památky Moravy a Slezska (2015).
 • Výstava Technické památky Moravy a Slezska (Technické muzeum v Brně, 2015).

 

Granty finančních mechanismů EHP

Řešitelé za NPÚ Ostrava, Metodické centrum průmyslového dědictví:

 • doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Michaela Ryšková
 • Alena Borovcová, Ph.D.
 • Mgr. Květa Jordánová
 • Mgr. Vladimíra Lasotová

Spoluřešitelé:

 • za NPÚ, ÚOP v Kroměříži Ing. Ladislav Buchta
 • za NPÚ, ÚOP v Liberci Mgr. Petr Freiwillig

Projekt je zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání v oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi památkové péče v České republice a Norsku. Základem bude vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, s metodami obnovy a možnostmi nového využití. Na tomto základě bude připravena putovní výstava věnovaná významným příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska a příkladům znovuoživení průmyslových objektů a areálů, které ztratily svou původní funkci, s reflexí úspěchu a neúspěchu z pohledu památkové péče (respektování památkových hodnot, jejich využití při hledání nového obsahu a formy). K výstavě bude připravena publikace.


Industrial heritage

Project promoters: NPÚ Ostrava, Methodological Centre of Industrial Heritage:

 • doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Michaela Ryšková
 • Alena Borovcová, Ph.D.
 • Mgr. Květa Jordánová
 • Mgr. Vladimíra Lasotová
 • Project co-workers:

 • NPÚ Kroměříž Ing. Ladislav Buchta
 • NPÚ Liberec Mgr. Petr Freiwillig
 • The project focuses on research, evaluation and intermediation of knowledge in the area of industrial heritage and secondly, on mutual cooperation of professional institutions of monumental care in Norway and the Czech Republic. The project is based on the introduction of the industrial heritage on Norwegian and Czech parts. It will concentrate on the documentation methods, assessment from the monument care perspective, renovation methods and possibilities of new usage. Based on the findings  there will be a follow up, travelling exhibition displaying significant examples of industrial heritage in Norway as well as in the Czech Republic, examples of successful and less successful conversions of industrial objects and areas that are no longer in operation. The success of the conversions will be assessed according to their respect to monument care values and their application in the process of searching for new content and form. The exhibition will be accompanied by a book.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Michaela Ryšková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 892 640
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200