Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA Územního odborného pracoviště v ostravě

Externí členové:

Ing. arch. Václav Filandr

Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Bc. Karel Ksandr

PhDr. Karel Műller

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

Mgr. Antonín Šimčík

Ing. arch. Radim Václavík

 

 


 

REDAKČNÍ RADA Územního odborného pracoviště v ostravě

Externí členové:

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
PhDr. Dalibor Prix, CSc.

 

REGIONÁLNÍ KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ NA PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU


Externí členové:

Akad. arch. Eva Krčmářová
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Mgr. Renata Skřebská