O nás

Územní odborné pracoviště v Ostravě je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Moravskoslezském kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou či vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven nebo sakrálních objektů. Rovněž se podílíme na evidenci předmětů kulturní hodnoty, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme restaurátorské zprávy, stavebněhistorické průzkumy a další odborné podklady.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu a badatelnu, vydáváme odborný sborník a další publikace, pořádáme přednášky a výstavy, připravujeme vzdělávací programy.