Objev roubené konstrukce a malovaného deskového stropu v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple proběhl v roce 2015 průzkum, který přinesl několik dosud neznámých historických nálezů.

  • Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

    Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Při odstrojování venkovních cementových omítek z 80. let 20. století se na boční straně a v závěru kaple vyjevila roubená konstrukce z jedlového dřeva opatřená hliněnou omítkou s vápenným nátěrem, jejíž stáří podle dendrochronologie odpovídá době vzniku stavby. Protože jde o kamennou stavbu, jejíž obvodové zdi mají značnou tloušťku, roubená konstrukce tvořila pouze exteriér této zdi, a to v úrovni od parapetu oken až po profilovanou korunní římsu, která je rovněž dřevěná.

Dalším významným objevem se stal raně barokní dřevěný deskový malovaný strop s vyobrazením korunování Panny Marie a Svaté Trojice, doplněným dekorativními vegetabilními motivy. Klihovou malbu z 18. století o velikosti 1500 × 890 cm vytvořil zatím neznámý umělec na prkenném zakrytí trámové stropní konstrukce. Nález tohoto stropu ve zděné stavbě je ojedinělý a v rámci Moravskoslezského kraje nemá obdobu – nejbližší analogii lze nalézt v Polsku (kostel sv. Barbary v městské části Mikuszowice Krakowskie, Bielsko-Biała). Objev je tím překvapivější, že archivní prameny sice zmiňují existenci malovaného prkenného stropu, jenž však byl při opravách kaple v roce 1862 údajně stržen.

Strop kaple před restaurováním Strop kaple po restaurování v roce 2016 (foto Romana Balcarová)

K neméně zajímavým nálezům v kapli se řadí dřevěná poprseň kůru malovaná formou mramorování či fragmenty nástěnných maleb odkrytých v lodi kaple v místech původních bočních oltářů a zobrazujících architekturu barokních oltářů zasvěcených sv. Floriánovi a sv. Petrovi.

Všechny tyto objevy byly pro město Odry natolik zajímavé a zásadní, že nechalo původní projekt obnovy kaple přepracovat. Díky tomu mohla proběhnout citlivá obnova nově nalezených prvků, jež zahrnovala restaurování fragmentů nástěnných maleb, poprsně kůru a malovaného stropu i obnovu a sanaci roubené konstrukce v exteriéru stavby. Po řádném vyschnutí prvků z jedlového dřeva se na roubenou konstrukci nanese hliněná omítka s vápenným nátěrem podle původního stavu.

Zdařilá obnova kaple sv. Rodiny s výslednou prezentací nově objevených konstrukcí rozšířila možnosti využití prostor pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku bylo navrženo město Odry, zastoupené starostou Ing. Liborem Helisem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ