Kapucínský klášter ve Fulneku

Kapucínský klášter byl založen Janem Bruntálským z Vrbna roku 1668, jádro klášterních staveb dále vzniklo v 70. letech 17. století. Klášterní kostel sv. Josefa byl vysvěcen roku 1683.

Areál raně barokního kláštera se rozkládá na návrší za Husím potokem. Je urbanistickou dominantou vyvažující hmotu zámeckého komplexu na protějším vrchu. Z areálu je do seznamu nejohroženějších kulturních památek zařazen objekt kapucínského kláštera a torzo klášterní zahrady vymezené ze tří stran kamenocihlovou zdí. Klášterní kostel sv. Josefa byl mezi lety 2003–2006 obnoven.

Již v srpnu 1695, několik let po založení, klášter vyhořel. Ihned však bylo započato s jeho obnovou. V roce 1756 byla dokončena přístavba nového křídla s knihovnou a kaplí pro nemocné. Klášter byl zrušen až v roce 1950 a od té doby chátrá. Budova konventu je staticky velmi narušená, nachází se v havarijním stavu.