Přednáškové cykly pro veřejnost

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

Nejbližší akce:

 • 18. října v 17 hodin: zahájení výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska
   
 • 2. října v 17 hodin: přednáška Nové Lauby – první fáze zjišťovacího archeologického výzkumu
 • 2. října: v průběhu dne bude možné navštívit naši knihovnu v rámci Festivalu ostravských knihoven a získat malý dárek
 • 28. června: S knížaty u stolu. Otevření výstavy na zámku v Hradci nad Moravicí
 • 9. června: Ostravská muzejní noc
   

První pololetí roku 2018:

Druhé pololetí roku 2017:

První pololetí roku 2017:

Přednášky druhého pololetí roku 2016:

V prvním pololetí roku 2016 zazněly přednášky:

 • 20. ledna: "Potud národ svůj, pokud šetří svých památek." Dějiny a současnost památkové péče – Mgr. Romana Rosová
 • 17. února: Roubené objekty v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru – zbylé doklady tradičního stavitelství – Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. a PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
 • v březnu se konal odborný seminář k památkové obnově nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě – Památka moderní architektury v novém
 • 20. dubna: Obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě (s důrazem na restaurování) – Mgr. Andrea Stanieková
 • 18. května: Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska – Mgr. Michaela Ryšková
 • v červnu se naše pracoviště připojilo k Ostravské muzejní noci

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

Více informací:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz