Přednáškové cykly pro veřejnost

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC PLÁNOVANÁ NA 6. 6. SE LETOS NEUSKUTEČNÍ.
Děkujeme za pochopení.

 

Nejbližší akce:

 

Akce roku 2019:

Akce roku 2018:

Akce roku 2017:

Akce roku 2016:

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz