Přednáškové cykly pro veřejnost

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

Nejbližší akce:

První pololetí roku 2017:

Přednášky druhého pololetí roku 2016:

V prvním pololetí roku 2016 zazněly přednášky:

  • 20. ledna: "Potud národ svůj, pokud šetří svých památek." Dějiny a současnost památkové péče – Mgr. Romana Rosová
  • 17. února: Roubené objekty v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru – zbylé doklady tradičního stavitelství – Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. a PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
  • v březnu se konal odborný seminář k památkové obnově nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě – Památka moderní architektury v novém
  • 20. dubna: Obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě (s důrazem na restaurování) – Mgr. Andrea Stanieková
  • 18. května: Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska – Mgr. Michaela Ryšková
  • v červnu se naše pracoviště připojilo k Ostravské muzejní noci

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

Více informací:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz