Přednáškové cykly pro veřejnost

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

Nejbližší akce:

červen:

  • 8. června od 19.00 hodin: Ostravská muzejní noc
  • 13. června v 16.30 hodin: Ing. Josef Kyncl - přednáška o dendrochronologii
  • 27. června v 16.30 hodin: Viktor Mácha: Hutě / The Mills

 

  • 28. března v 16.30 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi s kurátorem Martinem Strakošem
  • 20. března v 16.30 hodin: Pomníky padlým v 1. světové válce – přednáška Renaty Skřebské k zahájení panelové výstavy
  • 28. února v 16.30 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi s kurátorem Martinem Strakošem
  • 24. ledna v 16.30 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi s kurátorem Martinem Strakošem

Akce roku 2018:

Akce roku 2017:

Akce roku 2016:

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz