Přednáškové cykly pro veřejnost

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech z oblasti památkové péče. Přednášky se konají v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

Přednášky prvního pololetí roku 2016:

  • 20. ledna: "Potud národ svůj, pokud šetří svých památek." Dějiny a současnost památkové péče – přednáší Romana Rosová
  • 17. února: Roubené objekty v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru – zbylé doklady tradičního stavitelství – přednáší Jana Koudelová a Václav Michalička
  • v březnu se konal odborný seminář k památkové obnově nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě – Památka moderní architektury v novém
  • 20. dubna: Obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě (s důrazem na restaurování) – přednáší Andrea Stanieková
  • 18. května: Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska – přednáší Michaela Ryšková
  • v červnu se naše pracoviště připojí k Ostravské muzejní noci

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace vydané v NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Dále si můžete prohlédnout aktuální výstavu ve výstavních prostorách vedle zasedací místnosti.

V současné době je aktuální výstava Okresní sociálně-zdravotní ústav a vývoj architektury zdravotnických zařízení

Více informací:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech památkové péče. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci...