Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 2019/2020

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

130

ISBN:

978-80-88240-19-8

0 Kč

PDF 4,65 MB

Stáhnout

Editorial

Studie a články/ Studies and articles

 • Eva Kolářová / Suterénní soustava státního zámku v Raduni se zvláštním zaměřením k památkové obnově jižních sklepů a struktuře provozního zázemí. The basement areas of the Raduň chateau – with a focus on the restoration of the southern cellars and the structure of the technical areas
 • Romana Rosová /Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni. The Church of the Most Holy Trinity in Raduň
 • Karel Műller / Zaniklý alianční erb Hennů z Henneberka a Tvorkovských z Kravař z konce 18. století. K soupisu heraldických památek v Opavě. The defunct alliance coat-of-arms of the Henns of Henneberg and the Tvorkovskýs of Kravaře from the end of the 18th century. On the catalogue of heraldic monuments in Opava
 • Hana Pavelková / Kino Panorama ve Vítkově a jeho interiérová výmalba.The Panorama cinema in Vítkov and its interior paintings
 • Lucie Augustinková / Fara v Kravařích – jeden ze stavebních monumentů po Josefu Seyfriedovi. The parish house in Kravaře – part of the architectural legacy left by Josef Seyfried
 • Adéla Richterová / Rychty na Novojičínsku – výsledky výzkumu. Magistrates’ homesteads in the Nový Jičín region – research findings
 • Jana Koudelová /Zaniklý dům čp. 383 pod kostelním vrchem v Příboře. The defunct house no. 383 below the church hill in Příbor
 • Andrea Stanieková / Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – nová zjištění. Reconstruction of the renaissance chateau in Stará Ves nad Ondřejnicí – new findings
 • Dalibor Halátek / Nová zjištění v průběhu obnovy opavského kostela Nanebevzetí Panny Marie v letech 2019–2020. New findings during the restoration of the Church of the Assumption of the Virgin Mary  in Opava, 2019–2020

Věnováno jubilantce PhDr. Daně Kouřilové / Dedicated to Dr. Dana Kouřilová to mark her 70th birthday

 • Važme si života v prostoru s historickou pamětí a snažme se ji udržet. Rozhovor s PhDr. Danou Kouřilovou vedl Dalibor Halátek. Let's appreciate living in a place with a historical memory and let's try to preserve it. Interview with Dr. Dana Kouřilová, interviewer Dalibor Halátek
 • Výběrová bibliografie PhDr. Dany Kouřilové. Sestavila Petra Kaniová. Selected bibliography of texts by Dr. Dana Kouřilová. Compiled by Petra Kaniová

Seznam zkratek