Služby

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče.

Rádi vám pomůžeme:

Oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou naši pracovníci poradit:

 • technické a industriální památky
 • archeologie
 • městská architektura a urbanismus
 • vesnické stavitelství
 • šlechtická sídla
 • církevní památky
 • památky zahradního umění a parky
 • zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
 • sochařská díla a drobné památky v krajině
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • mobiliární fondy
 • historické knihovní fondy
 • historické mapy a plány
 • evidence a informace o památkovém fondu
 • stavebněhistorické průzkumy