Ohrožené památky

Vybrané ohrožené památky

Kapucínský klášter byl založen Janem Bruntálským z Vrbna roku 1668, jádro klášterních staveb dále vzniklo v 70. letech 17. století. Klášterní kostel sv. Josefa, který je jediný obnoven, byl vysvěcen roku 1683.

Trojkřídlý zděný dům s mansardovou střechou a hospodářskou budovou vznikl v polovině 18. století, jak dokládá základní kámen s letopočtem 1745. V objektu je dochována dispozice s klenbami v přízemí a záklopovým trámovým stropem v patře.

V 70. letech 19. století byl dobytčí trh z Antonínova, dnešního Smetanova náměstí, přemístěn ke Stodolní ulici a k Frýdlantské dráze. Pro potřeby jatek byl počátkem 80. let 19. století adaptován obecní hostinec. Následovala první fáze výstavby střídmých hal z režného cihelného zdiva.

Obchodní dům Textilia, později módní dům Ostravica, je příkladem stylu art déco. Řadí se k výrazné skupině obchodních domů Moravské Ostravy z 20.–30. let 20. století (např. Brouk a Babka, Rix, ASO, Bachner, Baťa a další).