Ohrožené památky

Stav památkového fondu v regionu je průběžně sledován a vyhodnocován.
V rámci Moravskoslezského kraje je v Seznamu ohrožených památek zařazeno 43 položek – jednotlivých památek, ale i areálů a souborů.

Vybrané ohrožené památky

Kapucínský klášter byl založen Janem Bruntálským z Vrbna roku 1668, jádro klášterních staveb dále vzniklo v 70. letech 17. století. Klášterní kostel sv. Josefa, který je...

Trojkřídlý zděný dům s mansardovou střechou a hospodářskou budovou vznikl v polovině 18. století, jak dokládá základní kámen s letopočtem 1745. V objektu je dochována...