Zámecký areál v Bravanticích

Postupně rostlý areál tvoří čtyřkřídlý renesanční tzv. Starý zámek (původně vodní tvrz) se zbytky vodního příkopu, přírodně krajinářský park a pozdně barokní tzv. Nový zámek.

Budova tzv. Starého zámku byla přestavěna ve 2. polovině 17. století, přírodně krajinářský park pochází z doby okolo poloviny 19. století a tzv. Nový zámek sloužící hospodářsko-administrativním účelům byl postaven patrně až okolo roku 1815. Areál je urbanistickou a historickou dominantou obce. V důsledku nevhodného užívání ve druhé polovině 20. století dlouhodobě chátrá.