Organizační struktura

Níže naleznete krátké profesní životopisy vedoucích pracovníků

Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

V letech 1990–1993 studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě, jejíž studium zakončil v roce 1996 státní závěrečnou zkouškou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde rovněž v roce 2002 absolvoval studium archeologie.

Celý text

vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Mgr. Marta Koubová

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 945, 724 146 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200
V roce 1995 dokončila studium oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi lety 1995 až1997 krátce pracovala v ostravském Státním památkovém ústavu, poté do roku 2001 působila jako odborná asistentka na katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2001 je zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, jako památkář pracuje v odboru evidence a dokumentace. Věnuje se dokumentaci movitých kulturních památek. Po roce 2001 se intenzivně zapojila do realizace projektu dokumentace předmětů kulturní hodnoty v sakrálních objektech, od roku 2008 se věnuje také mobiliárním fondům a historickým knihovním fondům ve správě NPÚ. Zapojuje se do vědecko-výzkumné činnosti instituce, konkrétně do projektů souvisejících s dokumentací movitých kulturních památek. Od roku 2009 v NPÚ, ÚOP Ostrava vykonává funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů.

vedoucí odboru péče o památkový fond

Ing. arch. Marie Bartošová

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 933, 724 400 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200
Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně, kde studovala v letech 1983 až 1988. V roce 2000 nastoupila na ostravský Státní památkový ústav jako specialista na lidovou architekturu, od roku 2004 zastávala funkci vedoucí oddělení specialistů. Po celou dobu své působnosti v památkovém ústavu se zabývá agendou péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území. V rámci vědecko-výzkumné činnosti instituce se zaměřovala především na lidovou architekturu a vesnická sídla (podílela se na projektu Památková dokumentace vesnických sídel v ČR, památkovém rozboru vytipovaných vesnických sídel a v rámci výzkumného úkolu Hodnocení a kompletní památková dokumentace vesnických sídel v České republice se zabývala průzkumem lidové architektury v Beskydech), podílela se také na zpracování plánů zásad památkové ochrany městských památkových zón. V roce 2011 byla jmenována vedoucí odboru péče o památkový fond.

VEDOUCÍ ODBORU ARCHEOLOGIE

Mgr. Jindřich Hlas

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 400 279
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava 74601
Již jako absolvent bakalářského studijního oboru Středověká archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě se stal v roce 2003 zaměstnancem Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě jako archeolog. V roce 2005 dokončil na Slezské univerzitě magisterské studium v oboru Archeologie. Profesně se věnuje především záchranným archeologickým výzkumům se zaměřením na období pravěku. Od roku 2011 zastával pozici vedoucího oddělení archeologických výzkumů a od roku 2012 byl zároveň pověřen vedením odboru archeologie. Do funkce vedoucího odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Ostravě byl oficiálně jmenován na začátku roku 2017.