Jak se bydlelo ve městě. Kritický katalog výstavy

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

191

ISBN:

978-80-88240-32-7

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 31,63 MB

Stáhnout

Kritický katalog prezentuje široké veřejnosti metodiku a výsledky stavebněhistorických průzkumů, operativní dokumentace a záchranných archeologických výzkumů prováděných při opravách a rekonstrukcích historických objektů ve městech Opava a Příbor v uplynulých šesti letech. Na pěti zkoumaných stavbách je představena charakteristika tří typů obydlí: městského hradu, měšťanského domu a předměstského obytného stavení. Stručný stavební vývoj každého objektu je doplněn katalogovými hesly. Jejich obsahem jsou jednak historické stavební konstrukce, včetně vybraných detailů, jednak předměty hmotné kultury.

Obsah:
  1. O katalogu
  2. Od městského hradu k domku na předměstí
  3. Opavský hrad – zeměpanská rezidence ve městě
  4. Dům čp. 115 – měšťanské obydlí v Opavě
  5. Dům čp. 38 – měšťanské obydlí v Příboře
  6. Dům čp. 348 – obydlí na místě špitálku v Příboře
  7. Dům čp. 383 – předměstské obydlí v Příboře 
  8. Namísto závěru

Summary

Seznam literatury, pramenů a dalších zdrojů

Seznam zkratek