Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě
ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

telefon a E-mail

+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30-14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

 • 595 133 955, 724 664 003
 • Odboje 1941/1, Ostrava

kancelář ředitele – referát

Mgr. Petra Batková

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • 595 133 958, 724 474 537
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Zuzana Kunátová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 595 133 903
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Pavel Bosák

 • vedoucí oddělení
 • 595 133 904, 775 443 247
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Jarmila Sládková

 • referent majetkové správy
 • 777 498 071
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Nina Vlčková

 • personalista
 • 595 133 959, 770 149 341
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Bc. Libor Dostalík

 • provozář
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě

prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D.et Ph.D.

 • vedoucí metodického centra
 • 724 664 001
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Michaela Ryšková

 • památkář
 • 775 892 640
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Alena Borovcová, Ph.D.

 • památkář
 • 724 527 537
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Jana Kynclová

 • památkář
 • 724 400 270
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Radek Míšanec

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 778 544 450
 • Odboje 1941/1, Ostrava

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Marta Koubová

 • vedoucí odboru
 • 595 133 945, 724 146 276
 • Odboje 1941/1, Ostrava
 • evidence mobiliárních a historických knihovních fondů

oddělení evidence památek a IS

Mgr. Pavla Havlenová

 • vedoucí oddělení
 • 595 133 926, 725 742 811
 • Odboje 1941/1, Ostrava
 • nemovité kulturní památky (okresy Nový Jičín, Frýdek-Místek)

Mgr. Pavlína Ryšková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 595 133 946, 775 412 056
 • Odboje 1941/1, Ostrava
 • dokumentátor; movité kulturní památky

Pavel Maren

 • pracovník památkové péče
 • 595 133 923, 724 146 312
 • Odboje 1941/1, Ostrava
 • geografický informační systém (GIS), metainformační systém (MIS), územně analytické podklady

Mgr. Marcela Gavendová

 • pracovník památkové péče
 • 595 133 948, 724 400 277
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Markéta Klvačová

 • pracovník památkové péče
 • 595 133 926, 777 439 255
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 595 133 952, 778 761 767
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 • památkář
 • 595 133 953, 724 793 914
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Martin Strakoš

 • památkář
 • 595 133 953, 775 892 639
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Petra Kaniová

 • památkář
 • 553 715 485, 724 527 529
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Gabriela Čočková

 • dokumentátor
 • 595 133 905, 724 474 525
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Bc. Šárka Janotová

 • památkář
 • 595 133 907
 • Odboje 1941/1, Ostrava
 • +420 774 257 405

Hana Kuncová

 • dokumentátor
 • 595 133 902, 724 474 540
 • Odboje 1941/1, Ostrava

odbor péče o památkový fond

Ing. arch. Marie Bartošová

 • vedoucí odboru
 • 595 133 933, 724 400 276
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení garantů území

Mgr. Václav Hájek

 • vedoucí oddělení
 • 553 715 485, 724 528 103
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Mgr. Hana Pavelková

 • památkář
 • 553 715 485, 724 528 025
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Ing. arch. Vitold Sikora

 • památkář
 • 595 133 934, 770 160 314
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Markéta Jurašková

 • památkář
 • 595 133 940, 724 528 418
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Michaela Pflegrová

 • památkář
 • 553 715 485, 725 712 370
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Mgr. Andrea Stanieková

 • památkář
 • 595 133 936, 778 701 953
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení specialistů

Mgr. Tomáš Nitra

 • vedoucí oddělení
 • 595 133 938, 724 527 380
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Andrea Miczková

 • pracovník památkové péče
 • 595 133 941, 778 883 095
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Jiří Dudek

 • pracovník památkové péče
 • 595 133 937, 724 400 267
 • specialista - urbanismus a územní plánování
 • Garant území: ORP Český Těšín, ORP Havířov
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Mgr. Dalibor Halátek

 • památkář
 • 595 133 943, 770 195 067
 • Odboje 1941/1, Ostrava

odbor archeologie

Mgr. Jindřich Hlas

 • vedoucí odboru
 • 553 628 508, 724 400 279
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Zdeňka Greiplová

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 553 628 508, 778 470 507
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Bc. Michaela Zezulová

 • pracovník památkové péče
 • 553 628 508, 724 474 547
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

oddělení archeologických výzkumů

Mgr. Barbara Marethová

 • vedoucí oddělení
 • 553 628 508, 778 773 565
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Mgr. František Kolář

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 014
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Mgr. Tereza Tichá Krasnokutská

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 017
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Pavel Malík

 • archeolog
 • 553 628 508, 602 147 539
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Mgr. Marek Kiecoň

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 016
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

oddělení péče o archeologické nálezy

Ing. Lumír Kunčík

 • památkář
 • 553 628 508, 602 147 537
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Bc. Irena Tichá

 • konzervátor
 • 553 628 508
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava

Hana Pravdová

 • konzervátor
 • 553 628 508, 732 576 118
 • Bezručovo nám. 1147/1, Opava