Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě
ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

telefon a E-mail

+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Mgr. Michal Zezula

 • památkář
 • 595 133 955, 724 664 003
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

kancelář ředitele – referát

Zuzana Kunátová

 • administrativní a spisový pracovník
 • 595 133 903
 • kancelář ředitele – referát
 • administrativní a spisový pracovník
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

oddělení ekonomiky a provozu

Mgr. Petra Batková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 724 474 537
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • koordinační, projektový a programový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Ing. Pavel Bosák

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 595 133 904, 775 443 247
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Zdenka Lukášová

 • personalista
 • 595 133 959
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Eduard Andrlík

 • provozář
 • 595 133 956, 724 664 008
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Jarmila Sládková

 • referent majetkové správy
 • 777 498 071
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • referent majetkové správy
 • evidence majetku, objednávek, data do účetního systému
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě

Mgr. Michaela Ryšková

 • památkář
 • 775 892 640
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • památkář
 • technické památky
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

Ing. Jana Kynclová

 • památkář
 • 724 400 270
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • památkář
 • technické památky
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

Mgr. Alena Borovcová

 • památkář
 • 724 527 537
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • památkář
 • technické památky
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

Bc. Radek Míšanec

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 778 544 450
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • výzkumný a vývojový pracovník
 • technické památky
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

doc. Miloš Matěj Ph.D.

 • památkář
 • 724 664 001
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • vedoucí metodického centra
 • ředitel Metodického centra průmyslového dědictví
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

Mgr. Vladimíra Lasotová

 • památkář
 • 775 412 052
 • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
 • památkář
 • technické památky
 • ÚOP v Ostravě
 • Československé armády 413/95, 71500 Ostrava
  důl Michal

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Marta Koubová

 • památkář
 • 595 133 945, 724 146 276
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

referát GIS a MIS

Pavel Maren

 • památkář
 • 595 133 923, 724 146 312
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Pavla Havlenová

 • památkář
 • 595 133 926, 725 742 811
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

referát evidence nemovitých památek

Mgr. Markéta Klvačová

 • památkář
 • 595 133 926, 777 439 255
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

referát evidence movitých památek

Mgr. Marcela Gavendová

 • památkář
 • 595 133 948, 724 400 277
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Pavlína Ryšková

 • dokumentátor
 • 595 133 946, 775 412 056
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Martin Strakoš

 • památkář
 • 595 133 953, 775 892 639
 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • reidentifikace
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Romana Rosová

 • památkář
 • 595 133 953, 724 793 914
 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • vedoucí oddělení
 • průzkumy a archívní průzkumy
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Jana Koudelová Ph.D.

 • památkář
 • 595 133 952, 778 761 767
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Dagmar Alterová

 • památkář
 • 595 133 923, 724 664 012
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Petra Kaniová

 • památkář
 • 553 715 485, 724 527 529
 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • průzkumy
 • ÚOP v Ostravě
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Gabriela Čočková

 • dokumentátor
 • 595 133 905, 724 474 525
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • dokumentátor
 • fotoarchiv negativů
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Hana Kuncová

 • dokumentátor
 • 595 133 902, 724 474 540
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Bc. Šárka Janotová

 • památkář
 • 595 133 907
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • památkář
 • badatelna, archiv
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

odbor péče o památkový fond

Ing. arch. Marie Bartošová

 • památkář
 • 595 133 933, 724 400 276
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

oddělení garantů území

Mgr. Markéta Jurašková

 • památkář
 • 595 133 940, 724 528 418
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Michaela Pflegrová

 • památkář
 • 553 715 485, 725 712 370
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Mgr. Hana Pavelková

 • památkář
 • 553 715 485, 724 528 025
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Ing. arch. Janina Brychlecová

 • památkář
 • 595 133 934, 724 400 268
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Ing. Jiří Dudek

 • památkář
 • 595 133 937, 724 400 267
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Václav Hájek

 • památkář
 • 553 715 485, 724 528 103
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

oddělení specialistů

Mgr. Andrea Stanieková

 • památkář
 • 595 133 936, 778 701 953
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Ing. Alena Halamíčková

 • památkář
 • 595 133 941, 724 664 009
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

 • památkář
 • 595 133 935, 724 664 011
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • urbanismus, územní plánování
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

Mgr. Tomáš Nitra

 • památkář
 • 595 133 938, 724 527 380
 • oddělení specialistů
 • vedoucí oddělení
 • specialista - lidová architektura
 • ÚOP v Ostravě
 • Odboje 1941/1, 70200 Ostrava
  Moravská Ostrava

odbor archeologie

Mgr. Jindřich Hlas

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 400 279
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

referát péče o archeologické dědictví

Ing. Lumír Kunčík

 • památkář
 • 553 628 508, 602 147 537
 • referát péče o archeologické dědictví
 • památkář
 • správce budov
 • ÚOP v Ostravě
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Zdeňka Greiplová

 • dokumentátor
 • 553 628 508, 778 470 507
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Bc. Michaela Zezulová

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 474 547
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

oddělení archeologických výzkumů

Mgr. Barbara Marethová

 • archeolog
 • 553 628 508, 778 773 565
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Mgr. František Kolář

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 014
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Mgr. Tereza Tichá Krasnokutská

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 017
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Mgr. Marek Kiecoň

 • archeolog
 • 553 628 508, 724 664 016
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Pavel Malík

 • archeolog
 • 553 628 508, 602 147 539
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

oddělení péče o archeologické nálezy

Hana Pravdová

 • konzervátor
 • 553 628 508, 732 576 118
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Mgr. Tomáš Ott

 • konzervátor
 • 553 628 508, 724 400 278
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.

Bc. Irena Tichá

 • konzervátor
 • 553 628 508
 • Bezručovo nám. 1147/1, 74601 Opava
  detašované pracoviště I.