Odborná knihovna

V knihovně ostravského pracoviště naleznete odborné publikace a periodika z oblasti památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie, restaurování, konzervace a regionální vlastivědnou literaturu. Knihovní fond je prezenčně k dispozici také veřejnosti

 

Provozní doba knihovny pro veřejnost:

Pondělí 8.30 – 11.30       13.00 – 15.00

Středa  8.30 – 11.30

V ostatních dnech pouze po předchozí mailové, telefonické nebo osobní domluvě.

Knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě je odbornou knihovnou se specializovaným fondem. Fond zahrnuje přes 5 tisíc knižních titulů a více než 200 periodik.

Knihovna slouží především zaměstnancům pracoviště, ale knihovní fond je prezenčně k dispozici také veřejnosti – vlastníkům památek, výkonným orgánům, studentům a dalším badatelům. Veškeré knižní publikace i odborná periodika si můžete vyhledat také v elektronickém katalogu Carmen.

Adresa knihovny:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Odboje  1941/1

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava