Metodické centrum průmyslového dědictví

Metodické centrum průmyslového dědictví vzniklo z potřeby zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování). Odborníci se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti až dvaceti letech v souvislosti se zánikem výroby a uzavíráním či proměnou průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často rozpoznány o oceněny.