Dotační programy

Národní památkový ústav nabízí pomoc při vyřizování žádostí o dotace. Příspěvek na obnovu kulturní památky může poskytnout ze státního rozpočtu ministerstvo kultury. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a zvýšení šancí na získání finančních prostředků.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů. Více informací naleznete na stránkách MK ČR.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Marie Bartošová

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 933, 724 400 276
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava 70200
Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně, kde studovala v letech 1983 až 1988. V roce 2000 nastoupila na ostravský Státní památkový ústav jako specialista na lidovou architekturu, od roku 2004 zastávala funkci vedoucí oddělení specialistů. Po celou dobu své působnosti v památkovém ústavu se zabývá agendou péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území. V rámci vědecko-výzkumné činnosti instituce se zaměřovala především na lidovou architekturu a vesnická sídla (podílela se na projektu Památková dokumentace vesnických sídel v ČR, památkovém rozboru vytipovaných vesnických sídel a v rámci výzkumného úkolu Hodnocení a kompletní památková dokumentace vesnických sídel v České republice se zabývala průzkumem lidové architektury v Beskydech), podílela se také na zpracování plánů zásad památkové ochrany městských památkových zón. V roce 2011 byla jmenována vedoucí odboru péče o památkový fond.