Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu. Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Karel Dvořák, reliéf pražské pobočky Brněnské banky, Zemědělství, 1923–1924

Renata Skřebská zdokumentovala systematickým terénním a archivním výzkumem architektonickou plastiku s tematikou práce v České republice. Výsledky výzkumů jsou dostupné...

Prezentace nálezových okolností portálu v podvěží.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi...

Monumentální gotická cihelná stavba ze 14. století stojící v centru města prošla v letech 2019–2020 náročnou obnovou. Na základě nově provedených průzkumů byl objekt za...

Dvorek se štětovou dlažbou

Obnova měšťanského domu čp. 17 v městské památkové rezervaci v Příboře je výjimečná přístupem majitelů i nečekanými objevy. Rodina Korčákova zakoupila zchátralý a...

V roce 2019 byla dokončena obnova renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jde o jednu z nejcennějších zámeckých staveb na severní Moravě, s ojedinělou figurální...

Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou...